Tải Game

Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
CPU P4 1.4G Hz Core2 Duo Dual-Core Processor
RAM 512M trở lên 2GB trở lên
VGA Geforce FX 5200 trở lên Geforce FX 8600 trở lên
Ổ Cứng Còn trống 10GB trở lên Còn trống 10GB trở lên
OS Win XP / Win 7 / Win 10 Win XP / Win 7 / Win 10

Tải xuống

Link

Bản đầy đủ (2 GB)

Chỉ launcher

Nếu mở launcher bị lỗi Not Responding thì cài thêm Microsoft .NET Framework 4.7.2