Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Bang 1NgayMoi

T.tự
Thanh Viên
Chức Vụ
Reborn
Cấp Độ
Cống Hiến
Ngày Gia Nhập
1
MeCuaMay
Phó Bang Chủ
9
130
1824550
12:03 05/06/2019
2
ChiKeoLV
Trưởng Lão
9
132
2473850
08:17 28/05/2019
3
Anna
Bang Chúng
10
138
1314450
23:21 07/06/2019
4
CaFe1500
Bang Chúng
8
136
1157700
21:09 06/06/2019
5
BaVuongThuong
Bang Chúng
8
138
861950
12:40 05/06/2019
6
BlackPantherZ
Bang Chúng
6
137
377600
14:31 05/06/2019
7
CaFe2000
Bang Chúng
8
140
268050
12:50 18/06/2019
8
sieuxathubang
Bang Chúng
9
140
233750
20:27 05/06/2019
9
ThoConXinhXan
Bang Chúng
9
138
113750
15:06 06/06/2019
10
Blade
Bang Chúng
8
142
82500
23:23 05/06/2019
11
Noona
Bang Chúng
6
131
74000
20:07 09/06/2019