Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Bang 1NgayMoi

T.tự
Thanh Viên
Chức Vụ
Reborn
Cấp Độ
Cống Hiến
Ngày Gia Nhập
1
BaVuongThuong
Bang Chúng
8
138
861950
12:40 05/06/2019
2
Blade
Bang Chúng
8
143
351450
23:23 05/06/2019
3
sieuxathubang
Bang Chúng
9
140
233750
20:27 05/06/2019
4
Noona
Bang Chúng
6
133
92200
20:07 09/06/2019