Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Bang Avenger

T.tự
Thanh Viên
Chức Vụ
Reborn
Cấp Độ
Cống Hiến
Ngày Gia Nhập
1
CaptainMavel
Bang Chủ
5
113
281650
00:06 27/04/2019
2
EmLa3D
Bang Chúng
5
113
280450
21:54 28/04/2019
3
KnockKnock
Bang Chúng
0
121
20700
00:19 27/04/2019
4
TrungKich
Bang Chúng
0
121
14000
08:55 25/04/2019
5
ThoCon
Bang Chúng
0
121
13650
08:56 25/04/2019