Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Bang BaHoangHoi

T.tự
Thanh Viên
Chức Vụ
Reborn
Cấp Độ
Cống Hiến
Ngày Gia Nhập
1
HoangDao
Bang Chủ
14
157
17878400
18:27 15/06/2019
2
Pepsi
Phó Bang Chủ
12
145
10078300
20:55 15/06/2019
3
LienNhy
Bang Chúng
12
144
6048550
23:49 16/06/2019
4
zZzKenTyzZz
Bang Chúng
11
146
2708050
20:56 31/07/2019
5
Sting
Bang Chúng
9
141
2353200
17:16 01/07/2019
6
18cm
Bang Chúng
8
128
2179050
20:43 16/07/2019
7
Coca
Bang Chúng
8
141
1720000
20:54 20/06/2019
8
TieuNhy
Bang Chúng
9
145
1095050
18:13 09/08/2019
9
Winner
Bang Chúng
8
136
946100
16:52 10/07/2019
10
vukhi
Bang Chúng
0
80
0
23:03 20/10/2019