Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Bang CasterClan

T.tự
Thanh Viên
Chức Vụ
Reborn
Cấp Độ
Cống Hiến
Ngày Gia Nhập
1
NNgocAnh
Bang Chúng
6
139
390400
19:58 27/05/2019
2
KoTruotPhatLao
Bang Chúng
1
108
800
09:44 08/06/2019