Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Bang CasterClan

T.tự
Thanh Viên
Chức Vụ
Reborn
Cấp Độ
Cống Hiến
Ngày Gia Nhập
1
ThuongKhung
Bang Chủ
10
139
5862900
08:51 09/04/2019
2
Sonic
Phó Bang Chủ
10
135
5513500
16:26 09/04/2019
3
zThuTrang
Phó Bang Chủ
10
137
1081050
10:19 14/05/2019
4
Anna
Phó Bang Chủ
9
142
230550
19:15 17/05/2019
5
HoangNgocAnh
Trưởng Lão
8
138
948250
13:49 13/05/2019
6
DarkPhoenix
Bang Chúng
9
142
3961650
18:23 11/04/2019
7
Tons
Bang Chúng
9
142
3765900
01:55 19/04/2019
8
HuaKimTu
Bang Chúng
9
137
3715300
22:00 20/04/2019
9
Thuong
Bang Chúng
8
143
3592600
20:41 09/04/2019
10
Daos
Bang Chúng
9
138
3539400
21:49 20/04/2019
11
DaoNamTa
Bang Chúng
8
142
3154850
10:16 23/04/2019
12
Cung
Bang Chúng
8
140
2746950
22:01 15/04/2019
13
PhanAnh
Bang Chúng
9
142
2618500
18:46 25/04/2019
14
DuongChien
Bang Chúng
9
137
2220850
11:09 04/05/2019
15
Kilier
Bang Chúng
8
144
1437600
10:31 07/05/2019
16
SwordMan
Bang Chúng
10
120
1284250
00:49 11/05/2019
17
TonySama
Bang Chúng
8
144
825450
18:19 13/05/2019
18
TieuNguu
Bang Chúng
8
135
740450
18:30 12/05/2019
19
tobi
Bang Chúng
8
120
643000
15:57 14/05/2019
20
KissLove
Bang Chúng
8
140
587050
21:41 16/05/2019
21
Thailyne
Bang Chúng
7
136
558950
11:10 15/05/2019
22
TyKoNuong
Bang Chúng
9
143
550800
10:26 17/05/2019
23
ThoConXinhXan
Bang Chúng
7
138
417200
09:54 17/05/2019
24
RiasGremory
Bang Chúng
6
138
189050
22:16 18/05/2019
25
TieuThienNu
Bang Chúng
8
140
150150
19:10 12/05/2019
26
zWar
Bang Chúng
9
143
95400
20:34 20/05/2019
27
babaradu
Bang Chúng
6
135
87550
21:23 18/05/2019
28
9420
Bang Chúng
7
125
49750
19:41 20/05/2019
29
TruongGiang
Bang Chúng
8
138
33600
10:59 21/05/2019
30
TieuMaThan
Bang Chúng
7
141
4500
22:40 18/05/2019