Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Bang HacPhongBang

T.tự
Thanh Viên
Chức Vụ
Reborn
Cấp Độ
Cống Hiến
Ngày Gia Nhập
1
NhimAnh
Phó Bang Chủ
4
135
76250
06:37 14/05/2019
2
Damtaydoi
Bang Chúng
8
141
2111950
11:51 11/05/2019
3
3CoTien
Bang Chúng
5
139
972100
11:48 08/05/2019
4
DpSona
Bang Chúng
4
143
502950
23:35 06/05/2019
5
AkaiShuu
Bang Chúng
3
130
185750
06:35 11/05/2019
6
DaiMyNhan
Bang Chúng
3
132
176900
17:08 11/05/2019
7
xXxYulgangxXx
Bang Chúng
6
135
126100
23:18 06/05/2019
8
Nhim
Bang Chúng
5
133
88950
06:39 14/05/2019
9
Hera
Bang Chúng
2
126
74700
13:18 09/05/2019
10
OniiChan
Bang Chúng
3
80
15200
18:19 14/05/2019
11
KhoaiTay
Bang Chúng
2
130
9100
23:03 20/05/2019
12
Chirs
Bang Chúng
3
127
8750
21:56 21/05/2019
13
KeNgoaiToc
Bang Chúng
7
138
4350
20:57 19/05/2019
14
DaoPhu
Bang Chúng
0
130
3950
08:56 12/05/2019
15
ZxKemXz
Bang Chúng
0
115
750
13:55 09/05/2019
16
KiemTon
Bang Chúng
0
121
350
23:06 20/05/2019