Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Bang HuyetQuy

T.tự
Thanh Viên
Chức Vụ
Reborn
Cấp Độ
Cống Hiến
Ngày Gia Nhập
1
ThienSat
Bang Chủ
9
140
3787650
23:26 08/04/2019
2
TuocQuangLong
Bang Chúng
5
133
159000
10:05 12/05/2019
3
TuUyen
Bang Chúng
6
135
46550
21:35 16/08/2019