Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Bang HuyetQuy

T.tự
Thanh Viên
Chức Vụ
Reborn
Cấp Độ
Cống Hiến
Ngày Gia Nhập
1
ThienSat
Bang Chủ
8
143
3226050
23:26 08/04/2019
2
HacDieu
Trưởng Lão
7
139
1705350
11:47 05/05/2019
3
Diamond
Bang Chúng
6
131
519950
14:31 23/04/2019
4
TuocQuangLong
Bang Chúng
5
132
155550
10:05 12/05/2019
5
Damian
Bang Chúng
5
134
120150
22:46 01/06/2019