Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Bang KingPiece

T.tự
Thanh Viên
Chức Vụ
Reborn
Cấp Độ
Cống Hiến
Ngày Gia Nhập
1
ThuongKhung
Bang Chủ
10
146
3692550
23:39 26/05/2019
2
ShynSexx
Phó Bang Chủ
10
136
4477300
08:45 18/05/2019
3
SauNaySeKhung
Phó Bang Chủ
10
136
4464550
09:06 18/05/2019
4
Shinigami
Bang Chúng
9
144
4288150
13:13 18/05/2019
5
Kami
Bang Chúng
9
144
4211400
13:10 18/05/2019
6
asdwer
Bang Chúng
9
141
2328250
08:59 27/05/2019
7
XXXXXX
Bang Chúng
7
141
939850
08:13 20/05/2019
8
Nothing
Bang Chúng
7
133
205900
19:10 25/05/2019