Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Bang KnightRealm

T.tự
Thanh Viên
Chức Vụ
Reborn
Cấp Độ
Cống Hiến
Ngày Gia Nhập
1
Sonic
Bang Chủ
15
159
18469950
19:51 16/06/2019
2
DepZaiDaiGai
Phó Bang Chủ
14
158
4610450
13:57 30/08/2019
3
MatchaLatte
Trưởng Lão
13
151
3801000
14:54 30/07/2019
4
DaoNamTa
Bang Chúng
13
147
8883100
14:07 01/08/2019
5
MaLinh
Bang Chúng
12
155
6914400
21:41 19/06/2019
6
xByte
Bang Chúng
13
150
3165550
23:53 16/06/2019
7
QuyThuong
Bang Chúng
11
148
2284800
22:02 10/09/2019
8
Boss
Bang Chúng
6
144
1605450
20:46 10/07/2019
9
VoThangBan
Bang Chúng
7
140
171900
08:42 11/08/2019
10
RauTiTo
Bang Chúng
10
145
27300
18:55 07/10/2019