Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Bang KnightRealm

T.tự
Thanh Viên
Chức Vụ
Reborn
Cấp Độ
Cống Hiến
Ngày Gia Nhập
1
Sonic
Bang Chủ
11
148
5510100
19:51 16/06/2019
2
HER0IN
Phó Bang Chủ
11
142
4517350
22:20 16/06/2019
3
EndOfWorld
Phó Bang Chủ
11
143
2577100
21:25 01/07/2019
4
HoangNgocAnh
Trưởng Lão
10
148
4885100
19:11 13/06/2019
5
HuaKimTu
Trưởng Lão
10
148
3033450
15:21 19/06/2019
6
QuyKiemSau
Tinh Anh
8
143
992850
23:13 09/07/2019
7
DepZaiDaiGai
Bang Chúng
10
148
3937850
21:12 19/06/2019
8
StarWar
Bang Chúng
10
149
3131300
20:20 18/06/2019
9
Thuong
Bang Chúng
10
148
2972250
22:21 16/06/2019
10
DaoDeoSoAi
Bang Chúng
9
144
2886800
11:59 20/06/2019
11
Adan
Bang Chúng
10
147
1944100
07:36 03/07/2019
12
xByte
Bang Chúng
10
144
1836050
23:53 16/06/2019
13
BuonCuaAnh
Bang Chúng
10
148
1349250
12:48 06/07/2019
14
QuyThuong
Bang Chúng
8
134
689250
22:36 11/07/2019
15
NhungNgoiSao
Bang Chúng
8
142
640250
17:26 20/06/2019
16
VyVyXinhDepA
Bang Chúng
9
139
618750
14:31 12/07/2019
17
MaLinh
Bang Chúng
8
144
567150
21:41 19/06/2019
18
BlackWindowI
Bang Chúng
7
134
359200
15:00 08/07/2019
19
TieuMaThan
Bang Chúng
8
139
326650
22:04 18/06/2019
20
BanToetMong
Bang Chúng
7
135
312600
20:40 08/07/2019
21
TyKoNuong
Bang Chúng
10
142
307650
22:27 30/06/2019
22
DarkPhoenix
Bang Chúng
10
145
300300
23:14 18/07/2019
23
Boss
Bang Chúng
5
146
273900
20:46 10/07/2019
24
TieuNguu
Bang Chúng
9
141
161900
10:05 27/06/2019
25
RauTiTo
Bang Chúng
6
132
96050
23:12 09/07/2019
26
AnhTuyet
Bang Chúng
10
143
70200
02:26 12/07/2019
27
Rosie
Bang Chúng
5
132
25150
21:25 11/07/2019