Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Bang Leviathan

T.tự
Thanh Viên
Chức Vụ
Reborn
Cấp Độ
Cống Hiến
Ngày Gia Nhập
1
LongNhi
Bang Chủ
9
143
1343300
11:18 09/06/2019
2
xXCBBXx
Phó Bang Chủ
8
144
1159950
20:59 10/06/2019
3
NaRuTo
Phó Bang Chủ
8
143
1148300
12:01 10/06/2019
4
SaMi
Phó Bang Chủ
8
138
559250
10:20 15/06/2019
5
khanhchivuong
Phó Bang Chủ
5
128
129300
21:15 09/06/2019
6
CaFe9
Bang Chúng
8
142
1277350
19:03 09/06/2019
7
9420
Bang Chúng
8
141
640000
22:36 10/06/2019
8
PhanAnh
Bang Chúng
10
136
556700
11:14 09/06/2019
9
YaShi
Bang Chúng
8
138
474300
08:55 16/06/2019
10
zZKieuTienZz
Bang Chúng
8
137
414550
08:51 15/06/2019
11
Lucca
Bang Chúng
6
128
184400
21:21 15/06/2019
12
TieuTieu
Bang Chúng
5
130
89750
19:13 10/06/2019
13
Lena
Bang Chúng
3
133
80000
16:02 10/06/2019
14
TrumXomDy
Bang Chúng
3
127
67050
20:54 16/06/2019