Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Bang Leviathan

T.tự
Thanh Viên
Chức Vụ
Reborn
Cấp Độ
Cống Hiến
Ngày Gia Nhập
1
NhamNgaHanh
Bang Chủ
13
154
1122150
23:57 29/08/2019
2
BachPhong
Phó Bang Chủ
13
152
12776750
15:19 01/07/2019
3
LongNhi
Phó Bang Chủ
13
142
12686550
11:18 09/06/2019
4
MrVodka
Trưởng Lão
13
150
11755100
22:49 21/06/2019
5
Pepper
Trưởng Lão
14
157
428400
00:29 12/09/2019
6
StarWar
Hộ Pháp
14
150
474300
15:17 13/09/2019
7
9420
Bang Chúng
12
150
10075400
22:36 10/06/2019
8
BabyTea
Bang Chúng
12
146
8157350
21:34 30/06/2019
9
KiemThanh
Bang Chúng
14
137
7073650
22:28 09/08/2019
10
MitSu
Bang Chúng
12
146
6535100
22:23 14/07/2019
11
xXCBBXx
Bang Chúng
11
132
4536650
20:59 10/06/2019
12
PhanAnh
Bang Chúng
12
145
4092400
09:05 09/08/2019
13
ConNhaNguoiTa
Bang Chúng
12
155
3560800
08:10 18/08/2019
14
Salt
Bang Chúng
12
134
3513400
13:03 11/08/2019
15
GauNhoiBom
Bang Chúng
11
131
2859450
21:21 18/08/2019
16
GauNhoiBoom
Bang Chúng
7
143
1883700
19:54 30/08/2019
17
CuKen
Bang Chúng
10
142
1326900
18:02 25/08/2019
18
BuffMax
Bang Chúng
7
149
1264950
22:12 25/07/2019
19
100USA
Bang Chúng
12
154
1017000
21:54 10/09/2019
20
NaRuTo
Bang Chúng
12
153
861750
10:29 02/09/2019
21
Vinataba
Bang Chúng
9
139
645500
22:33 31/08/2019
22
MrChan
Bang Chúng
9
140
588900
21:34 31/08/2019
23
TraXinh
Bang Chúng
7
141
474800
18:01 07/09/2019
24
Shin
Bang Chúng
8
137
351600
20:16 09/09/2019
25
KenBaby
Bang Chúng
7
136
312100
12:16 29/08/2019
26
Joona
Bang Chúng
6
140
262700
21:36 01/09/2019
27
TheHeaven
Bang Chúng
10
146
196950
20:39 13/09/2019
28
TieuLongNu
Bang Chúng
12
150
117000
19:33 10/09/2019
29
EmTenHa
Bang Chúng
8
130
32000
11:50 04/09/2019