Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Bang Revolution

T.tự
Thanh Viên
Chức Vụ
Reborn
Cấp Độ
Cống Hiến
Ngày Gia Nhập
1
TheDeath
Bang Chủ
15
158
1236550
00:38 01/10/2019
2
DickStealer
Bang Chúng
12
154
933750
01:03 01/10/2019
3
EndOfWorld
Bang Chúng
14
154
930600
00:54 01/10/2019
4
DarkPhoenix
Bang Chúng
13
145
581100
02:09 01/10/2019