Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Bang RoyalfamiLy

T.tự
Thanh Viên
Chức Vụ
Reborn
Cấp Độ
Cống Hiến
Ngày Gia Nhập
1
ThapNguCongTu
Bang Chủ
14
150
599250
22:00 07/10/2019
2
ThuongThien
Bang Chúng
3
142
148300
22:07 09/10/2019
3
DieuYenNhi
Bang Chúng
1
142
104200
22:08 09/10/2019