Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Bang ThanVuong

T.tự
Thanh Viên
Chức Vụ
Reborn
Cấp Độ
Cống Hiến
Ngày Gia Nhập
1
TamCongTu
Bang Chủ
14
146
3011100
13:55 14/08/2019
2
ThatCongTu
Phó Bang Chủ
14
153
1226450
21:56 08/08/2019
3
NhiCongTu
Hộ Pháp
11
146
602750
18:59 09/08/2019
4
NguCongTu
Bang Chúng
14
158
5507300
16:22 07/08/2019
5
LucCongTu
Bang Chúng
13
150
4036250
22:11 08/08/2019
6
Zingler
Bang Chúng
9
148
2356150
12:10 03/08/2019
7
CuuCongTu
Bang Chúng
12
150
1204050
22:24 08/08/2019
8
TruongNguyen
Bang Chúng
10
148
622050
10:56 06/09/2019
9
DaiCongTu
Bang Chúng
12
147
216000
21:59 08/08/2019
10
Chi2
Bang Chúng
5
112
145800
04:05 01/09/2019
11
Shaker
Bang Chúng
10
149
89700
22:22 08/08/2019
12
HoaThienCot
Bang Chúng
10
146
81850
20:18 05/08/2019