Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Bang TheEmpires

T.tự
Thanh Viên
Chức Vụ
Reborn
Cấp Độ
Cống Hiến
Ngày Gia Nhập
1
Sloth
Bang Chủ
10
148
1265100
12:42 06/07/2019
2
xHulkx
Hộ Pháp
12
147
4427250
12:48 28/06/2019
3
NganHa
Bang Chúng
10
150
2833050
21:24 28/06/2019
4
MuiTenBac
Bang Chúng
11
149
2571600
22:06 01/07/2019
5
WhiteFish
Bang Chúng
7
137
1234800
21:20 28/06/2019
6
ThuongThoi
Bang Chúng
10
146
734700
13:33 15/07/2019
7
Pikachu
Bang Chúng
10
143
429000
12:46 28/06/2019