Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Bang TinhAnhEm

T.tự
Thanh Viên
Chức Vụ
Reborn
Cấp Độ
Cống Hiến
Ngày Gia Nhập
1
HoaTienTu
Bang Chúng
8
146
3086550
23:35 13/05/2019
2
Teps
Bang Chúng
8
143
842550
21:04 02/06/2019
3
oMISUo
Bang Chúng
7
136
532050
21:59 10/06/2019
4
Anna
Bang Chúng
10
141
314000
20:52 21/06/2019
5
TrumCuoi
Bang Chúng
5
134
133200
18:21 21/06/2019
6
Karma
Bang Chúng
9
142
111600
10:48 21/06/2019