Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 Sonic 
 148 
 Chaos (11) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 18,680,500 
2
 
 SatTinh 
 147 
 Chaos (11) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 16,651,500 
3
 
 KingAres 
 146 
 Chaos (11) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 18,113,050 
4
 
 KiemThanh 
 146 
 Chaos (11) 
 TheEmpires 
 Tà Phái 
 17,987,250 
5
 
 DaoKhach 
 144 
 Chaos (11) 
 TheEmpires 
 Tà Phái 
 17,361,500 
6
 
 EndOfWorld 
 143 
 Chaos (11) 
 KnightRealm 
 Tà Phái 
 9,720,850 
7
 
 HoaDa 
 143 
 Chaos (11) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 16,659,650 
8
 
 HER0IN 
 142 
 Chaos (11) 
 KnightRealm 
 Tà Phái 
 13,285,950 
9
 
 DuongChien 
 141 
 Chaos (11) 
 TheEmpires 
 Tà Phái 
 13,640,450 
10
 
 xHulkx 
 140 
 Chaos (11) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 7,437,700 
11
 
 BaoLove 
 149 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 6,143,750 
12
 
 StarWar 
 149 
 The Great Titan (10) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 9,192,850 
13
 
 HjpMapU 
 149 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 7,570,250 
14
 
 BuonCuaAnh 
 148 
 The Great Titan (10) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 11,899,050 
15
 
 DepZaiDaiGai 
 148 
 The Great Titan (10) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 6,095,550 
16
 
 NganHa 
 148 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Tà Phái 
 12,295,800 
17
 
 HuaKimTu 
 148 
 The Great Titan (10) 
 KnightRealm 
 Tà Phái 
 14,015,550 
18
 
 Thuong 
 148 
 The Great Titan (10) 
 KnightRealm 
 Tà Phái 
 11,750,000 
19
 
 HoangNgocAnh 
 148 
 The Great Titan (10) 
 KnightRealm 
 Tà Phái 
 10,648,400 
20
 
 BachPhong 
 148 
 The Great Titan (10) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 4,189,050 
Trang 1 trên 125 | 1 2 3 >