Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 ThuongKhung 
 139 
 The Great Titan (10) 
 CasterClan 
 Chính Phái 
 9,982,200 
2
 
 zThuTrang 
 137 
 The Great Titan (10) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 3,482,300 
3
 
 BlackBlue 
 136 
 The Great Titan (10) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 9,293,500 
4
 
 Sonic 
 135 
 The Great Titan (10) 
 CasterClan 
 Chính Phái 
 7,833,750 
5
 
 CaiNhiep 
 132 
 The Great Titan (10) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 6,933,750 
6
 
 SwordMan 
 120 
 The Great Titan (10) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 6,917,800 
7
 
 PhaThienCung 
 145 
 The Great Titan (9) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 9,474,700 
8
 
 HoaDa 
 144 
 The Great Titan (9) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 7,959,950 
9
 
 DaoKhach 
 144 
 The Great Titan (9) 
 Không 
 Tà Phái 
 8,421,700 
10
 
 KiemThanh 
 144 
 The Great Titan (9) 
 TinhAnhEm 
 Tà Phái 
 8,688,400 
11
 
 cChi2 
 144 
 The Great Titan (9) 
 TinhAnhEm 
 Tà Phái 
 6,842,650 
12
 
 StarLord 
 143 
 The Great Titan (9) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 7,062,700 
13
 
 TyKoNuong 
 143 
 The Great Titan (9) 
 CasterClan 
 Chính Phái 
 6,059,050 
14
 
 zWar 
 143 
 The Great Titan (9) 
 CasterClan 
 Chính Phái 
 3,430,250 
15
 
 Bucky 
 142 
 The Great Titan (9) 
 TinhAnhEm 
 Tà Phái 
 7,812,600 
16
 
 DarkPhoenix 
 142 
 The Great Titan (9) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 7,369,500 
17
 
 Anna 
 142 
 The Great Titan (9) 
 CasterClan 
 Chính Phái 
 4,939,150 
18
 
 Sloth 
 142 
 The Great Titan (9) 
 HellRosa 
 Chính Phái 
 7,071,800 
19
 
 Wrath 
 142 
 The Great Titan (9) 
 HellRosa 
 Chính Phái 
 5,803,150 
20
 
 PhanAnh 
 142 
 The Great Titan (9) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 5,414,450 
Trang 1 trên 85 | 1 2 3 >