Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 DaoKhach 
 144 
 The Great Titan (9) 
 Không 
 Tà Phái 
 8,421,700 
2
 
 cChi2 
 144 
 The Great Titan (9) 
 TinhAnhEm 
 Tà Phái 
 6,840,050 
3
 
 StarLord 
 143 
 The Great Titan (9) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 7,060,700 
4
 
 Anna 
 142 
 The Great Titan (9) 
 CasterClan 
 Chính Phái 
 4,939,150 
5
 
 PhanAnh 
 142 
 The Great Titan (9) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 5,410,150 
6
 
 Daos 
 138 
 The Great Titan (9) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 5,880,250 
7
 
 DaoTa09 
 144 
 Titan (8) 
 HacPhongBang 
 Chính Phái 
 5,115,350 
8
 
 Sakuraa 
 143 
 Titan (8) 
 Không 
 Tà Phái 
 3,824,800 
9
 
 Maximus 
 143 
 Titan (8) 
 HaLong 
 Tà Phái 
 7,145,250 
10
 
 DaoNamTa 
 142 
 Titan (8) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 6,352,200 
11
 
 Duck 
 142 
 Titan (8) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 4,748,050 
12
 
 Loli 
 141 
 Titan (8) 
 HellRosa 
 Chính Phái 
 4,398,300 
13
 
 KimMaoSuVUong 
 141 
 Titan (8) 
 HaLong 
 Tà Phái 
 5,774,300 
14
 
 zTienLuatz 
 141 
 Titan (8) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 3,348,450 
15
 
 NhatMinh 
 140 
 Titan (8) 
 HellRosa 
 Tà Phái 
 5,224,250 
16
 
 Tokuda 
 140 
 Titan (8) 
 6699 
 Tà Phái 
 5,275,800 
17
 
 Bl4ckFang 
 139 
 Titan (8) 
 ChaosClan 
 Tà Phái 
 4,861,800 
18
 
 TinhDau 
 139 
 Titan (8) 
 ASSASSIN 
 Chính Phái 
 6,098,500 
19
 
 zoro 
 138 
 Titan (8) 
 ChaosClan 
 Tà Phái 
 6,716,250 
20
 
 HaGi 
 138 
 Titan (8) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 4,783,600 
Trang 1 trên 24 | 1 2 3 >