Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 DaoKhach 
 144 
 Chaos (11) 
 TheEmpires 
 Tà Phái 
 17,356,800 
2
 
 xHulkx 
 139 
 Chaos (11) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 7,433,000 
3
 
 BachPhong 
 148 
 The Great Titan (10) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 4,184,750 
4
 
 NaRuTo 
 147 
 The Great Titan (10) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 7,709,000 
5
 
 DaoNuTa 
 146 
 The Great Titan (10) 
 ThanDia 
 Tà Phái 
 8,998,750 
6
 
 DaoNamTa 
 146 
 The Great Titan (10) 
 ThanDia 
 Tà Phái 
 13,811,050 
7
 
 DaoThanThep 
 146 
 The Great Titan (10) 
 ThanDia 
 Tà Phái 
 8,975,200 
8
 
 HoangDao 
 145 
 The Great Titan (10) 
 BaHoangHoi 
 Tà Phái 
 6,097,800 
9
 
 zDaoTon 
 144 
 The Great Titan (10) 
 Không 
 Chính Phái 
 11,827,050 
10
 
 EmGaiQue 
 143 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 11,761,950 
11
 
 Daos 
 142 
 The Great Titan (10) 
 HiepKhach 
 Tà Phái 
 10,079,150 
12
 
 Duck 
 141 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 15,552,250 
13
 
 DaoTa09 
 141 
 The Great Titan (10) 
 HacPhongBang 
 Chính Phái 
 6,064,900 
14
 
 Anna 
 141 
 The Great Titan (10) 
 TinhAnhEm 
 Tà Phái 
 8,286,500 
15
 
 DaoTien 
 137 
 The Great Titan (10) 
 CongCoGo 
 Tà Phái 
 8,843,700 
16
 
 PhanAnh 
 136 
 The Great Titan (10) 
 Không 
 Tà Phái 
 7,240,300 
17
 
 Maldrele 
 131 
 The Great Titan (10) 
 TeamFlash 
 Chính Phái 
 5,988,600 
18
 
 DaoDeoSoAi 
 144 
 The Great Titan (9) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 5,455,600 
19
 
 Pepsi 
 142 
 The Great Titan (9) 
 BaHoangHoi 
 Tà Phái 
 4,905,400 
20
 
 asdwer 
 141 
 The Great Titan (9) 
 KingPiece 
 Chính Phái 
 5,712,200 
Trang 1 trên 34 | 1 2 3 >