Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 DajCongTu 
 159 
 The Immortal (14) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 25,759,900 
2
 
 HoangDao 
 157 
 The Immortal (14) 
 BaHoangHoi 
 Tà Phái 
 18,804,200 
3
 
 ThapCongTu 
 142 
 The Immortal (14) 
 Không 
 Tà Phái 
 14,332,100 
4
 
 BachPhong 
 155 
 The Immortal (13) 
 Ones 
 Tà Phái 
 14,907,150 
5
 
 DaoNamTa 
 147 
 The Immortal (13) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 23,758,400 
6
 
 0nes2 
 143 
 The Immortal (13) 
 Ones 
 Tà Phái 
 5,586,250 
7
 
 0nes 
 143 
 The Immortal (13) 
 ThanDia 
 Tà Phái 
 6,175,650 
8
 
 DaoThanThep 
 143 
 The Immortal (13) 
 ThanDia 
 Tà Phái 
 16,931,600 
9
 
 MaLinh 
 155 
 Chaos (12) 
 KnightRealm 
 Tà Phái 
 9,674,100 
10
 
 DickStealer 
 154 
 Chaos (12) 
 Revolution 
 Chính Phái 
 9,705,350 
11
 
 NaRuTo 
 153 
 Chaos (12) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 13,085,200 
12
 
 DaoTa09 
 150 
 Chaos (12) 
 ThaiBinh 
 Chính Phái 
 7,710,400 
13
 
 LamBang 
 148 
 Chaos (12) 
 AERosa 
 Chính Phái 
 6,958,450 
14
 
 MrChan 
 148 
 Chaos (12) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 6,031,850 
15
 
 MotNoiBuon 
 148 
 Chaos (12) 
 BaoSo1 
 Tà Phái 
 5,816,450 
16
 
 PhanAnh 
 148 
 Chaos (12) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 13,945,300 
17
 
 BabyTea 
 147 
 Chaos (12) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 10,989,100 
18
 
 Ones4 
 146 
 Chaos (12) 
 Ones 
 Tà Phái 
 5,405,550 
19
 
 MyDuyen 
 146 
 Chaos (12) 
 AERosa 
 Chính Phái 
 6,696,000 
20
 
 Pepsi 
 145 
 Chaos (12) 
 BaHoangHoi 
 Tà Phái 
 12,156,550 
Trang 1 trên 52 | 1 2 3 >