Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 TheDeath 
 158 
 The Eternity (15) 
 Revolution 
 Chính Phái 
 15,296,750 
2
 
 8DamSML 
 141 
 The Great Titan (10) 
 Không 
 Tà Phái 
 3,807,300 
3
 
 ThienSat 
 140 
 The Great Titan (9) 
 HuyetQuy 
 Tà Phái 
 5,977,250 
4
 
  EnteroGran  
 143 
 Titan (8) 
 Không 
 Chính Phái 
 3,449,550 
5
 
 BoyKa 
 143 
 Titan (8) 
 ThanDia 
 Chính Phái 
 2,384,400 
6
 
 Damtaydoi 
 141 
 Titan (8) 
 HacPhongBang 
 Tà Phái 
 4,583,600 
7
 
 QUyenSu 
 136 
 Titan (7) 
 HellRosa 
 Chính Phái 
 2,846,600 
8
 
 RinaIshihara 
 140 
 God (6) 
 DaLat 
 Chính Phái 
 2,616,600 
9
 
 Apollo 
 137 
 God (6) 
 Không 
 Tà Phái 
 2,521,800 
10
 
 Aquyen 
 136 
 God (6) 
 Không 
 Chính Phái 
 2,548,250 
11
 
 Hongdiep93 
 118 
 God (6) 
 ClubHomie 
 Tà Phái 
 2,344,800 
12
 
 BachSuNuong 
 134 
 God (5) 
 Không 
 Chính Phái 
 2,254,400 
13
 
 ZhangLee 
 135 
 Demi God (4) 
 Không 
 Chính Phái 
 2,295,400 
14
 
 o0oBAKI0o0 
 135 
 Hero (2) 
 Không 
 Tà Phái 
 1,081,900 
15
 
 Leonidovich 
 114 
 Hero (2) 
 Không 
 Chính Phái 
 15,900 
16
 
 Saitama 
 134 
 Hero (1) 
 Không 
 Tà Phái 
 931,100 
17
 
 LuFy 
 131 
 Hero (1) 
 Không 
 Chính Phái 
 350,500 
18
 
 Chou 
 120 
 Hero (1) 
 Không 
 Chính Phái 
 1,391,300 
19
 
 TuongLai 
 120 
 Hero (1) 
 Không 
 Tà Phái 
 24,400 
20
 
 YuKa 
 109 
 Hero (1) 
 Không 
 Chính Phái 
 60,900 
Trang 1 trên 8 | 1 2 3 >