Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 AnhTuyet 
 143 
 Titan (8) 
 Không 
 Chính Phái 
 4,324,650 
2
 
 EnteroGran 
 143 
 Titan (8) 
 Không 
 Chính Phái 
 3,449,550 
3
 
 ThienSat 
 135 
 Titan (8) 
 HuyetQuy 
 Tà Phái 
 3,846,900 
4
 
 Damtaydoi 
 137 
 Titan (7) 
 HacPhongBang 
 Tà Phái 
 3,376,650 
5
 
 QUyenSu 
 133 
 Titan (7) 
 HellRosa 
 Chính Phái 
 2,841,500 
6
 
 Aquyen 
 135 
 God (6) 
 Không 
 Chính Phái 
 2,373,450 
7
 
 Apollo 
 133 
 God (6) 
 HellRosa 
 Tà Phái 
 2,227,900 
8
 
 ZhangLee 
 134 
 Demi God (4) 
 Không 
 Chính Phái 
 2,249,400 
9
 
 Chou 
 120 
 Hero (1) 
 Không 
 Chính Phái 
 1,391,300 
10
 
 TuongLai 
 120 
 Hero (1) 
 Không 
 Tà Phái 
 22,900 
11
 
 Linh 
 99 
 Hero (1) 
 Không 
 Chính Phái 
 39,400 
12
 
 babarade 
 141 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 2,411,900 
13
 
 Nice 
 128 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 151,000 
14
 
 QuyenSuCool 
 122 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 75,400 
15
 
 KnockKnock 
 121 
 Human (0) 
 Avenger 
 Tà Phái 
 145,400 
16
 
 LeyLa 
 121 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 61,400 
17
 
 Scarlet 
 120 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 36,100 
18
 
 opopop 
 120 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 286,650 
19
 
 VkPhongTom 
 117 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 26,200 
20
 
 ChiBi 
 111 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 5,400 
Trang 1 trên 4 | 1 2 3 >