Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 AnhTuyet 
 143 
 The Great Titan (10) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 9,097,500 
2
 
  EnteroGran  
 143 
 Titan (8) 
 Không 
 Chính Phái 
 3,449,550 
3
 
 ThienSat 
 143 
 Titan (8) 
 HuyetQuy 
 Tà Phái 
 5,592,250 
4
 
 Damtaydoi 
 141 
 Titan (8) 
 HacPhongBang 
 Tà Phái 
 4,583,600 
5
 
 QUyenSu 
 133 
 Titan (7) 
 HellRosa 
 Chính Phái 
 2,841,500 
6
 
 Apollo 
 137 
 God (6) 
 Không 
 Tà Phái 
 2,447,400 
7
 
 Aquyen 
 136 
 God (6) 
 Không 
 Chính Phái 
 2,519,750 
8
 
 BachSuNuong 
 134 
 God (5) 
 Không 
 Chính Phái 
 2,251,400 
9
 
 ZhangLee 
 134 
 Demi God (4) 
 Không 
 Chính Phái 
 2,249,400 
10
 
 Leonidovich 
 114 
 Hero (2) 
 Không 
 Chính Phái 
 15,900 
11
 
 Chou 
 120 
 Hero (1) 
 Không 
 Chính Phái 
 1,391,300 
12
 
 Saitama 
 120 
 Hero (1) 
 Không 
 Tà Phái 
 112,500 
13
 
 TuongLai 
 120 
 Hero (1) 
 Không 
 Tà Phái 
 24,400 
14
 
 GoldFish 
 108 
 Hero (1) 
 Không 
 Tà Phái 
 28,500 
15
 
 Linh 
 99 
 Hero (1) 
 Không 
 Chính Phái 
 39,400 
16
 
 babarade 
 141 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 2,413,400 
17
 
 RinaIshihara 
 139 
 Human (0) 
 DaLat 
 Chính Phái 
 1,351,050 
18
 
 Nice 
 128 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 151,000 
19
 
 OnePuch 
 127 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 137,700 
20
 
 GameOver 
 126 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 144,200 
Trang 1 trên 6 | 1 2 3 >