Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 BlackBlue 
 136 
 The Great Titan (10) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 9,295,700 
2
 
 Sonic 
 135 
 The Great Titan (10) 
 CasterClan 
 Chính Phái 
 7,833,850 
3
 
 SwordMan 
 120 
 The Great Titan (10) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 6,917,800 
4
 
 KiemThanh 
 144 
 The Great Titan (9) 
 TinhAnhEm 
 Tà Phái 
 8,690,400 
5
 
 HER0IN 
 138 
 The Great Titan (9) 
 HellRosa 
 Tà Phái 
 5,163,600 
6
 
 DuongChien 
 137 
 The Great Titan (9) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 5,441,800 
7
 
 HoaThienCot 
 133 
 The Great Titan (9) 
 HellRosa 
 Tà Phái 
 5,457,800 
8
 
 Minximus 
 141 
 Titan (8) 
 HaLong 
 Chính Phái 
 6,135,750 
9
 
 HuongGiang 
 140 
 Titan (8) 
 ThichLaNhich 
 Tà Phái 
 4,472,750 
10
 
 MrTien 
 140 
 Titan (8) 
 HellRosa 
 Tà Phái 
 4,371,150 
11
 
 TruongGiang 
 138 
 Titan (8) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 3,491,750 
12
 
 Levi 
 108 
 Titan (8) 
 ThichLaNhich 
 Chính Phái 
 3,218,100 
13
 
 ThoConXinhXan 
 138 
 Titan (7) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 2,645,800 
14
 
 CoGiaoThao 
 135 
 Titan (7) 
 HacPhongBang 
 Tà Phái 
 2,765,250 
15
 
 HoaCoTu 
 131 
 Titan (7) 
 Không 
 Tà Phái 
 2,651,950 
16
 
 9420 
 126 
 Titan (7) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 2,629,950 
17
 
 Greed 
 116 
 Titan (7) 
 HellRosa 
 Chính Phái 
 2,708,950 
18
 
 Smoak 
 142 
 God (6) 
 Không 
 Chính Phái 
 3,781,200 
19
 
 HiImMinh 
 141 
 God (6) 
 ChaosClan 
 Tà Phái 
 4,357,250 
20
 
 HongNhan 
 139 
 God (6) 
 Không 
 Tà Phái 
 2,815,400 
Trang 1 trên 10 | 1 2 3 >