Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 Sonic 
 148 
 Chaos (11) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 18,680,600 
2
 
 KingAres 
 146 
 Chaos (11) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 18,113,150 
3
 
 KiemThanh 
 146 
 Chaos (11) 
 TheEmpires 
 Tà Phái 
 17,989,250 
4
 
 HER0IN 
 142 
 Chaos (11) 
 KnightRealm 
 Tà Phái 
 13,286,050 
5
 
 DuongChien 
 141 
 Chaos (11) 
 TheEmpires 
 Tà Phái 
 13,640,550 
6
 
 PhongNhien 
 145 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 8,515,050 
7
 
 CaFe9 
 145 
 The Great Titan (10) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 10,184,400 
8
 
 ConNhaNguoiTa 
 145 
 The Great Titan (10) 
 Không 
 Chính Phái 
 5,720,400 
9
 
 xXCBBXx 
 145 
 The Great Titan (10) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 7,990,450 
10
 
 9420 
 142 
 The Great Titan (10) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 6,269,550 
11
 
 babywy 
 142 
 The Great Titan (10) 
 CongCoGo 
 Tà Phái 
 11,190,850 
12
 
 HoaThienCot 
 140 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 7,761,350 
13
 
 SwordMan 
 133 
 The Great Titan (10) 
 Athena 
 Tà Phái 
 7,303,900 
14
 
 Maldro 
 131 
 The Great Titan (10) 
 TeamFlash 
 Chính Phái 
 5,691,150 
15
 
 Kami 
 144 
 The Great Titan (9) 
 KingPiece 
 Chính Phái 
 6,462,800 
16
 
 ChiViHamVui 
 143 
 The Great Titan (9) 
 HiepKhach 
 Tà Phái 
 5,125,950 
17
 
 MitSu 
 140 
 The Great Titan (9) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 2,750,200 
18
 
 VyVyXinhDepA 
 139 
 The Great Titan (9) 
 KnightRealm 
 Tà Phái 
 2,894,200 
19
 
 ThoConXinhXan 
 138 
 The Great Titan (9) 
 1NgayMoi 
 Tà Phái 
 3,723,900 
20
 
 QuyKiemSau 
 143 
 Titan (8) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 3,415,900 
Trang 1 trên 15 | 1 2 3 >