Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 ThoSuaOngNuoc 
 159 
 The Eternity (15) 
 FrontRoyal 
 Chính Phái 
 29,754,150 
2
 
 TenAnhRatDep 
 158 
 The Eternity (15) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 26,091,050 
3
 
 NguCongTu 
 158 
 The Immortal (14) 
 ThanVuong 
 Chính Phái 
 25,260,250 
4
 
 KiemThanh 
 155 
 The Immortal (14) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 27,721,750 
5
 
 Sugar 
 153 
 The Immortal (14) 
 FrontRoyal 
 Chính Phái 
 14,202,150 
6
 
 Vina 
 143 
 The Immortal (14) 
 FrontRoyal 
 Chính Phái 
 8,024,700 
7
 
 CaFe9 
 140 
 The Immortal (13) 
 Không 
 Tà Phái 
 17,437,300 
8
 
 ConNhaNguoiTa 
 155 
 Chaos (12) 
 Không 
 Tà Phái 
 9,142,200 
9
 
 KiemHoang 
 154 
 Chaos (12) 
 Không 
 Tà Phái 
 10,328,100 
10
 
 9420 
 151 
 Chaos (12) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 15,210,800 
11
 
 GauNhoiBoom 
 150 
 Chaos (12) 
 XomTuKY 
 Chính Phái 
 11,037,550 
12
 
 DaiCongTu 
 147 
 Chaos (12) 
 ThanVuong 
 Tà Phái 
 15,945,750 
13
 
 MitSu 
 146 
 Chaos (12) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 8,277,100 
14
 
 Vinataba 
 142 
 Chaos (12) 
 Không 
 Tà Phái 
 5,532,100 
15
 
 Meww 
 140 
 Chaos (12) 
 Nat 
 Chính Phái 
 3,935,150 
16
 
 HeoHeo 
 137 
 Chaos (12) 
 DaLat 
 Tà Phái 
 10,427,100 
17
 
 zZzKenTyzZz 
 146 
 Chaos (11) 
 BaHoangHoi 
 Chính Phái 
 6,246,050 
18
 
 natsu 
 137 
 Chaos (11) 
 Không 
 Tà Phái 
 4,204,750 
19
 
 xXCBBXx 
 133 
 Chaos (11) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 8,404,000 
20
 
 PhongNhien 
 148 
 The Great Titan (10) 
 Không 
 Chính Phái 
 8,919,750 
Trang 1 trên 21 | 1 2 3 >