Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 ThuongKhung 
 139 
 The Great Titan (10) 
 CasterClan 
 Chính Phái 
 9,988,600 
2
 
 CaiNhiep 
 132 
 The Great Titan (10) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 6,940,350 
3
 
 TyKoNuong 
 143 
 The Great Titan (9) 
 CasterClan 
 Chính Phái 
 6,065,850 
4
 
 Bucky 
 142 
 The Great Titan (9) 
 TinhAnhEm 
 Tà Phái 
 7,819,300 
5
 
 MrCanTay 
 136 
 The Great Titan (9) 
 HellRosa 
 Tà Phái 
 5,284,900 
6
 
 TinhVan 
 144 
 Titan (8) 
 HaLong 
 Chính Phái 
 6,524,600 
7
 
 Kilier 
 144 
 Titan (8) 
 CasterClan 
 Chính Phái 
 4,325,950 
8
 
 NganHa 
 144 
 Titan (8) 
 HacPhongBang 
 Tà Phái 
 4,957,300 
9
 
 Thuong 
 143 
 Titan (8) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 5,929,550 
10
 
 QuynhNho 
 142 
 Titan (8) 
 AnhEmHoi 
 Chính Phái 
 4,344,800 
11
 
 AnhLaAi 
 142 
 Titan (8) 
 HellRosa 
 Tà Phái 
 4,612,900 
12
 
 PogBa 
 142 
 Titan (8) 
 TinhAnhEm 
 Tà Phái 
 4,812,550 
13
 
 Chip 
 142 
 Titan (8) 
 ChaosClan 
 Chính Phái 
 4,790,000 
14
 
 GaKon 
 141 
 Titan (8) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 4,080,100 
15
 
 TruongNguyen 
 141 
 Titan (8) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 4,017,550 
16
 
 Teps 
 139 
 Titan (8) 
 Không 
 Chính Phái 
 4,095,750 
17
 
 ChucBeNguNgon 
 139 
 Titan (8) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 2,862,600 
18
 
 LuongQuangMinh 
 139 
 Titan (8) 
 HaLong 
 Tà Phái 
 6,027,700 
19
 
 HoangNgocAnh 
 138 
 Titan (8) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 3,144,450 
20
 
 PhongDoDaiDe 
 137 
 Titan (8) 
 TinhAnhEm 
 Tà Phái 
 2,856,450 
Trang 1 trên 12 | 1 2 3 >