Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 SatTinh 
 147 
 Chaos (11) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 16,658,200 
2
 
 HjpMapU 
 149 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 7,570,250 
3
 
 NganHa 
 148 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Tà Phái 
 12,295,800 
4
 
 Thuong 
 148 
 The Great Titan (10) 
 KnightRealm 
 Tà Phái 
 11,754,200 
5
 
 HoangNgocAnh 
 148 
 The Great Titan (10) 
 KnightRealm 
 Tà Phái 
 10,655,300 
6
 
 Indra 
 148 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Tà Phái 
 10,429,100 
7
 
 LongNhi 
 147 
 The Great Titan (10) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 10,507,250 
8
 
 ThuongKhung 
 146 
 The Great Titan (10) 
 KingPiece 
 Chính Phái 
 14,848,200 
9
 
 TuHao 
 146 
 The Great Titan (10) 
 ThanDia 
 Tà Phái 
 9,141,350 
10
 
 ThuongThoi 
 145 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Tà Phái 
 7,138,150 
11
 
 KiemLoz 
 145 
 The Great Titan (10) 
 CongCoGo 
 Tà Phái 
 12,699,800 
12
 
 Pikachu 
 143 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 10,479,500 
13
 
 TyKoNuong 
 142 
 The Great Titan (10) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 9,625,900 
14
 
 TruongNguyen 
 141 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 14,657,550 
15
 
 SaMi 
 141 
 The Great Titan (10) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 6,243,850 
16
 
 Kilier 
 140 
 The Great Titan (10) 
 HiepKhach 
 Chính Phái 
 7,231,200 
17
 
 Grace 
 132 
 The Great Titan (10) 
 Không 
 Chính Phái 
 5,765,450 
18
 
 Nyamiho 
 132 
 The Great Titan (10) 
 TeamFlash 
 Tà Phái 
 6,074,550 
19
 
 Shinigami 
 144 
 The Great Titan (9) 
 KingPiece 
 Chính Phái 
 6,916,550 
20
 
 Henry 
 143 
 The Great Titan (9) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 4,765,850 
Trang 1 trên 18 | 1 2 3 >