Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 DepZaiDaiGai 
 158 
 The Immortal (14) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 18,940,600 
2
 
 ThatCongTu 
 153 
 The Immortal (14) 
 ThanVuong 
 Tà Phái 
 11,325,500 
3
 
 TamCongTu 
 146 
 The Immortal (14) 
 ThanVuong 
 Tà Phái 
 22,479,200 
4
 
 NhokTy 
 140 
 The Immortal (14) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 8,204,700 
5
 
 TuHao 
 150 
 The Immortal (13) 
 ThanDia 
 Tà Phái 
 17,425,650 
6
 
 LucCongTu 
 150 
 The Immortal (13) 
 ThanVuong 
 Chính Phái 
 13,289,450 
7
 
 LongNhi 
 143 
 The Immortal (13) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 18,226,250 
8
 
 XiCaPhuc 
 155 
 Chaos (12) 
 ThanDia 
 Tà Phái 
 7,301,100 
9
 
 TrumXomDi 
 152 
 Chaos (12) 
 XomTuKY 
 Chính Phái 
 4,546,150 
10
 
 TieuLongNu 
 150 
 Chaos (12) 
 Không 
 Tà Phái 
 10,717,550 
11
 
 TheShyy 
 145 
 Chaos (12) 
 HaNoiGuild 
 Tà Phái 
 7,513,050 
12
 
 LienNhy 
 144 
 Chaos (12) 
 BaHoangHoi 
 Chính Phái 
 7,836,250 
13
 
 Henry 
 142 
 Chaos (12) 
 Không 
 Tà Phái 
 8,524,450 
14
 
 Salt 
 141 
 Chaos (12) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 5,717,000 
15
 
 BlueNg 
 140 
 Chaos (12) 
 ThanDia 
 Tà Phái 
 5,752,700 
16
 
 BaVuongDL 
 137 
 Chaos (12) 
 DaLat 
 Tà Phái 
 11,162,450 
17
 
 Thuong 
 150 
 Chaos (11) 
 Không 
 Tà Phái 
 17,053,950 
18
 
 QuyThuong 
 148 
 Chaos (11) 
 KnightRealm 
 Tà Phái 
 12,348,800 
19
 
 KiemLoz 
 140 
 Chaos (11) 
 CongCoGo 
 Tà Phái 
 14,989,300 
20
 
 YajK 
 125 
 Chaos (11) 
 ThanDia 
 Chính Phái 
 3,435,850 
Trang 1 trên 24 | 1 2 3 >