Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 zThuTrang 
 137 
 The Great Titan (10) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 3,480,100 
2
 
 PhaThienCung 
 145 
 The Great Titan (9) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 9,474,700 
3
 
 DarkPhoenix 
 142 
 The Great Titan (9) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 7,365,300 
4
 
 Tons 
 142 
 The Great Titan (9) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 8,475,400 
5
 
 Karma 
 138 
 The Great Titan (9) 
 TinhAnhEm 
 Tà Phái 
 8,633,900 
6
 
 HuaKimTu 
 137 
 The Great Titan (9) 
 CasterClan 
 Chính Phái 
 7,146,150 
7
 
 XxChipPhexX 
 137 
 The Great Titan (9) 
 Không 
 Tà Phái 
 6,628,850 
8
 
 MuiTenBac 
 137 
 The Great Titan (9) 
 HacPhongBang 
 Tà Phái 
 5,887,600 
9
 
  LeMai  
 136 
 The Great Titan (9) 
 HellRosa 
 Chính Phái 
 7,128,750 
10
 
 TieuYeuTinh 
 143 
 Titan (8) 
 TinhAnhEm 
 Tà Phái 
 8,192,850 
11
 
 Immoralist 
 142 
 Titan (8) 
 HellRosa 
 Tà Phái 
 4,852,300 
12
 
 HjpMap 
 142 
 Titan (8) 
 ThichLaNhich 
 Chính Phái 
 5,463,050 
13
 
 1shot3s 
 141 
 Titan (8) 
 Không 
 Tà Phái 
 3,808,750 
14
 
 IAmRobinhoob 
 141 
 Titan (8) 
 HaLong 
 Tà Phái 
 5,797,500 
15
 
 BaGiaLuuDan 
 141 
 Titan (8) 
 ThanhCOng 
 Tà Phái 
 4,568,050 
16
 
 KhoDo1995 
 140 
 Titan (8) 
 HellRosa 
 Chính Phái 
 3,994,700 
17
 
 TieuThienNu 
 140 
 Titan (8) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 2,902,450 
18
 
 CungThu 
 140 
 Titan (8) 
 HellRosa 
 Tà Phái 
 5,836,750 
19
 
 PhuongLy 
 140 
 Titan (8) 
 6699 
 Chính Phái 
 5,137,100 
20
 
 Cung 
 140 
 Titan (8) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 5,135,350 
Trang 1 trên 14 | 1 2 3 >