Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 BuonCuaAnh 
 148 
 The Great Titan (10) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 11,899,050 
2
 
 HuaKimTu 
 148 
 The Great Titan (10) 
 KnightRealm 
 Tà Phái 
 14,013,350 
3
 
 MuiTenBac 
 147 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Tà Phái 
 8,878,800 
4
 
 BaNoiMay 
 145 
 The Great Titan (10) 
 ThanDia 
 Tà Phái 
 8,417,950 
5
 
 DarkPhoenix 
 145 
 The Great Titan (10) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 11,070,050 
6
 
 xByte 
 144 
 The Great Titan (10) 
 KnightRealm 
 Tà Phái 
 3,801,750 
7
 
 YouAreMinee 
 139 
 The Great Titan (10) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 3,031,950 
8
 
 ShynSexx 
 136 
 The Great Titan (10) 
 KingPiece 
 Chính Phái 
 7,051,850 
9
 
 Maldino 
 130 
 The Great Titan (10) 
 TeamFlash 
 Tà Phái 
 6,354,250 
10
 
 Tons 
 144 
 The Great Titan (9) 
 Không 
 Tà Phái 
 8,827,550 
11
 
 Karma 
 142 
 The Great Titan (9) 
 TinhAnhEm 
 Tà Phái 
 9,736,100 
12
 
 zZzKenZyzZz 
 142 
 The Great Titan (9) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 4,742,700 
13
 
 MrHe0o 
 141 
 The Great Titan (9) 
 HeoTeam 
 Tà Phái 
 6,951,450 
14
 
 MrVodka 
 140 
 The Great Titan (9) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 4,977,650 
15
 
 sieuxathubang 
 140 
 The Great Titan (9) 
 1NgayMoi 
 Tà Phái 
 6,427,900 
16
 
 XxChipPhexX 
 137 
 The Great Titan (9) 
 Không 
 Tà Phái 
 6,678,850 
17
 
  LeMai  
 136 
 The Great Titan (9) 
 HellRosa 
 Chính Phái 
 7,128,750 
18
 
 BooBoo 
 136 
 The Great Titan (9) 
 Không 
 Tà Phái 
 3,859,800 
19
 
 Cung 
 145 
 Titan (8) 
 ClubHomie 
 Tà Phái 
 5,706,100 
20
 
 TieuYeuTinh 
 145 
 Titan (8) 
 Không 
 Tà Phái 
 10,563,700 
Trang 1 trên 19 | 1 2 3 >