Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 MrVodka 
 132 
 The Eternity (15) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 17,729,850 
2
 
 xByte 
 150 
 The Immortal (13) 
 KnightRealm 
 Tà Phái 
 4,495,550 
3
 
 DarkPhoenix 
 145 
 The Immortal (13) 
 Revolution 
 Chính Phái 
 11,712,050 
4
 
 VyVyXinhDep 
 142 
 The Immortal (13) 
 Ones 
 Chính Phái 
 13,392,800 
5
 
 HuaKimTu 
 150 
 Chaos (12) 
 Ones 
 Tà Phái 
 21,520,500 
6
 
 BaNoiMay 
 140 
 Chaos (11) 
 Không 
 Tà Phái 
 13,837,350 
7
 
 LegoTrang 
 150 
 The Great Titan (10) 
 ThanDia 
 Chính Phái 
 3,239,400 
8
 
 zZzKenZyzZz 
 149 
 The Great Titan (10) 
 Không 
 Tà Phái 
 7,178,500 
9
 
 Karma 
 148 
 The Great Titan (10) 
 Không 
 Chính Phái 
 11,803,850 
10
 
 BooBoo 
 147 
 The Great Titan (10) 
 Không 
 Tà Phái 
 5,641,800 
11
 
 YouAreMinee 
 146 
 The Great Titan (10) 
 Không 
 Chính Phái 
 3,405,350 
12
 
 Maldino 
 145 
 The Great Titan (10) 
 TeamFlash 
 Tà Phái 
 7,369,450 
13
 
 RauTiTo 
 145 
 The Great Titan (10) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 7,498,100 
14
 
 Cung 
 145 
 The Great Titan (10) 
 ClubHomie 
 Tà Phái 
 6,929,300 
15
 
 SoiDoHauVuong 
 138 
 The Great Titan (10) 
 DaLat 
 Tà Phái 
 7,715,200 
16
 
 ShynSexx 
 136 
 The Great Titan (10) 
 KingPiece 
 Chính Phái 
 7,051,850 
17
 
 Vinattaba 
 145 
 The Great Titan (9) 
 DauGau 
 Tà Phái 
 3,054,700 
18
 
 Tons 
 144 
 The Great Titan (9) 
 Không 
 Tà Phái 
 8,827,650 
19
 
 ZzHoaNhizZ 
 142 
 The Great Titan (9) 
 DauGau 
 Chính Phái 
 4,809,050 
20
 
 MrHe0o 
 141 
 The Great Titan (9) 
 HeoTeam 
 Tà Phái 
 6,951,450 
Trang 1 trên 25 | 1 2 3 >