Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 HoaDa 
 143 
 Chaos (11) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 16,661,750 
2
 
 YuYuan 
 146 
 The Great Titan (10) 
 ThanDia 
 Tà Phái 
 10,607,300 
3
 
 CuuViThienHo 
 141 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 5,156,750 
4
 
 Wrath 
 142 
 The Great Titan (9) 
 HellRosa 
 Chính Phái 
 5,803,150 
5
 
 LacTienVu 
 142 
 The Great Titan (9) 
 BaHoangHoi 
 Chính Phái 
 4,697,450 
6
 
 TinTheThao 
 140 
 The Great Titan (9) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 4,182,550 
7
 
 RayRay 
 139 
 The Great Titan (9) 
 KingPeace 
 Chính Phái 
 5,322,050 
8
 
  KissLove  
 135 
 The Great Titan (9) 
 Athena 
 Chính Phái 
 4,182,100 
9
 
 ThietPhien 
 130 
 The Great Titan (9) 
 Không 
 Tà Phái 
 4,602,300 
10
 
 HoaTienTu 
 146 
 Titan (8) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 8,666,800 
11
 
 Monalisa 
 143 
 Titan (8) 
 TeamFlash 
 Tà Phái 
 3,551,000 
12
 
 CaFe1500 
 141 
 Titan (8) 
 Không 
 Chính Phái 
 4,866,300 
13
 
 sieuhuttham 
 140 
 Titan (8) 
 PThome 
 Tà Phái 
 4,917,200 
14
 
 TieuMaThan 
 139 
 Titan (8) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 3,953,700 
15
 
 HAIGIANG 
 135 
 Titan (8) 
 NumberTwo 
 Tà Phái 
 2,304,550 
16
 
 Silip9Mau 
 135 
 Titan (8) 
 HaLong 
 Tà Phái 
 5,249,350 
17
 
 MoMo 
 135 
 Titan (8) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 2,251,100 
18
 
 zolo 
 142 
 Titan (7) 
 Không 
 Chính Phái 
 8,701,950 
19
 
 Sa123 
 140 
 Titan (7) 
 CongCoGo 
 Tà Phái 
 9,818,750 
20
 
 YtaMa 
 140 
 Titan (7) 
 Không 
 Chính Phái 
 2,311,700 
Trang 1 trên 17 | 1 2 3 >