Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 HoaDa 
 144 
 The Great Titan (9) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 7,959,950 
2
 
 Wrath 
 142 
 The Great Titan (9) 
 HellRosa 
 Chính Phái 
 5,803,150 
3
 
 HoaTienTu 
 142 
 Titan (8) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 4,905,850 
4
 
 KissLove 
 140 
 Titan (8) 
 CasterClan 
 Chính Phái 
 2,731,150 
5
 
 CuuViThienHo 
 140 
 Titan (8) 
 TinhAnhEm 
 Tà Phái 
 2,737,650 
6
 
 Silip9Mau 
 133 
 Titan (8) 
 HaLong 
 Tà Phái 
 5,020,750 
7
 
 TieuMaThan 
 141 
 Titan (7) 
 CasterClan 
 Chính Phái 
 3,280,500 
8
 
 YuYuan 
 139 
 Titan (7) 
 AnhEmHoi 
 Tà Phái 
 3,710,800 
9
 
 YtaMa 
 136 
 Titan (7) 
 Không 
 Chính Phái 
 1,750,100 
10
 
 ManTa 
 132 
 Titan (7) 
 ChaosClan 
 Chính Phái 
 2,873,050 
11
 
 TinTheThao 
 129 
 Titan (7) 
 ClubHomie 
 Chính Phái 
 1,323,050 
12
 
 sieuhuttham 
 120 
 Titan (7) 
 PThome 
 Tà Phái 
 2,920,450 
13
 
 zolo 
 137 
 God (6) 
 Không 
 Chính Phái 
 3,971,800 
14
 
 MaNu 
 137 
 God (6) 
 KingPiece 
 Chính Phái 
 2,628,500 
15
 
 PhjDen 
 136 
 God (6) 
 Không 
 Chính Phái 
 3,216,850 
16
 
 Monalisa 
 133 
 God (6) 
 PThome 
 Tà Phái 
 1,781,700 
17
 
 BigKoro 
 130 
 God (6) 
 KingRosa 
 Tà Phái 
 1,307,850 
18
 
 TieuHoaDa 
 142 
 God (5) 
 HaLong 
 Chính Phái 
 3,388,850 
19
 
 Maldalin 
 134 
 God (5) 
 DiamondDogs 
 Tà Phái 
 1,459,500 
20
 
 SuperOzawa 
 130 
 God (5) 
 SuperBoss 
 Tà Phái 
 266,400 
Trang 1 trên 12 | 1 2 3 >