Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 TheHeaven 
 155 
 The Immortal (14) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 4,133,550 
2
 
 100USA 
 155 
 Chaos (12) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 15,906,800 
3
 
 XiCaPhu 
 155 
 Chaos (12) 
 ThanDia 
 Tà Phái 
 7,309,550 
4
 
 CuuCongTu 
 150 
 Chaos (12) 
 ThanVuong 
 Tà Phái 
 19,702,250 
5
 
 MeoMeo 
 137 
 Chaos (12) 
 DaLat 
 Chính Phái 
 10,021,100 
6
 
 YuYuan 
 116 
 Chaos (12) 
 ThanDia 
 Tà Phái 
 17,317,500 
7
 
 NhiCongTu 
 146 
 Chaos (11) 
 ThanVuong 
 Chính Phái 
 2,859,850 
8
 
 CuuViThienHo 
 150 
 The Great Titan (10) 
 ThanDia 
 Chính Phái 
 6,901,550 
9
 
 TramAnhDzuBu 
 143 
 The Great Titan (10) 
 Không 
 Chính Phái 
 8,373,100 
10
 
 TinTheThao 
 147 
 The Great Titan (9) 
 ThanDia 
 Chính Phái 
 5,489,100 
11
 
 TieuMaThan 
 144 
 The Great Titan (9) 
 Không 
 Chính Phái 
 7,095,250 
12
 
 BsThuY 
 144 
 The Great Titan (9) 
 ThaiBinh 
 Chính Phái 
 2,922,850 
13
 
 Wrath 
 142 
 The Great Titan (9) 
 HellRosa 
 Chính Phái 
 5,803,150 
14
 
 o0oKieuVano0o 
 140 
 The Great Titan (9) 
 Không 
 Tà Phái 
 2,883,150 
15
 
 RayRay 
 139 
 The Great Titan (9) 
 KingPeace 
 Chính Phái 
 5,322,050 
16
 
 ThietPhien 
 137 
 The Great Titan (9) 
 XomTuKY 
 Tà Phái 
 5,031,750 
17
 
  KissLove  
 135 
 The Great Titan (9) 
 Athena 
 Chính Phái 
 4,182,100 
18
 
 Monalisa 
 146 
 Titan (8) 
 TeamFlash 
 Tà Phái 
 4,361,500 
19
 
 HoaTienTu 
 146 
 Titan (8) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 8,765,600 
20
 
 CaFe1500 
 145 
 Titan (8) 
 BayLax 
 Chính Phái 
 5,776,800 
Trang 1 trên 24 | 1 2 3 >