Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 StarWar 
 157 
 The Eternity (15) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 18,546,750 
2
 
 Pepper 
 120 
 The Eternity (15) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 13,815,350 
3
 
 NhamNgaHanh 
 159 
 The Immortal (14) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 13,121,000 
4
 
 GauNhoiBom 
 140 
 Chaos (12) 
 Không 
 Chính Phái 
 5,981,600 
5
 
 tobi 
 130 
 The Great Titan (10) 
 Không 
 Tà Phái 
 5,041,900 
6
 
 TieuNhy 
 145 
 The Great Titan (9) 
 BaHoangHoi 
 Tà Phái 
 3,428,900 
7
 
  TonySama  
 143 
 The Great Titan (9) 
 Athena 
 Tà Phái 
 6,548,900 
8
 
 Thailyne 
 144 
 Titan (8) 
 Không 
 Tà Phái 
 4,860,600 
9
 
 SaoEmVoTinh 
 138 
 Titan (8) 
 TeamFlash 
 Chính Phái 
 2,810,700 
10
 
 ZSatThuZ 
 138 
 Titan (8) 
 Athena 
 Chính Phái 
 2,799,600 
11
 
 DungHoiTaiSao 
 139 
 Titan (7) 
 ASSASSIN 
 Tà Phái 
 3,847,750 
12
 
 o0oMsTao 
 136 
 Titan (7) 
 HellRosa 
 Tà Phái 
 4,196,600 
13
 
 MynameChuoi 
 134 
 Titan (7) 
 Không 
 Tà Phái 
 2,466,150 
14
 
 Nothing 
 133 
 Titan (7) 
 KingPiece 
 Chính Phái 
 3,845,050 
15
 
 1ChotSML 
 122 
 Titan (7) 
 Không 
 Chính Phái 
 824,100 
16
 
 DoLamOanh 
 140 
 God (6) 
 HaLong 
 Tà Phái 
 3,372,100 
17
 
 XoacCoNuong 
 139 
 God (6) 
 ThichLaNhich 
 Tà Phái 
 874,350 
18
 
 yulgang 
 139 
 God (6) 
 Không 
 Tà Phái 
 2,462,000 
19
 
 TrumMocCua 
 138 
 God (6) 
 SuperBoss 
 Tà Phái 
 2,279,450 
20
 
 TuUyen 
 135 
 God (6) 
 HuyetQuy 
 Chính Phái 
 905,950 
Trang 1 trên 13 | 1 2 3 >