Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 EndOfWorld 
 143 
 Chaos (11) 
 KnightRealm 
 Tà Phái 
 9,716,450 
2
 
 Sloth 
 147 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 8,279,300 
3
 
 Adan 
 147 
 The Great Titan (10) 
 KnightRealm 
 Tà Phái 
 8,898,500 
4
 
 XxProReapxX 
 139 
 The Great Titan (10) 
 CongCoGo 
 Tà Phái 
 11,099,100 
5
 
  zWar  
 138 
 The Great Titan (10) 
 Không 
 Chính Phái 
 5,021,000 
6
 
 SauNaySeKhung 
 136 
 The Great Titan (10) 
 KingPiece 
 Chính Phái 
 7,249,400 
7
 
 6NgonKhayDan 
 142 
 The Great Titan (9) 
 ThanDia 
 Chính Phái 
 4,277,400 
8
 
 VoCucQuyVuong 
 143 
 Titan (8) 
 Không 
 Tà Phái 
 3,656,100 
9
 
 NGUAHOANG 
 140 
 Titan (7) 
 Không 
 Chính Phái 
 3,975,300 
10
 
 DuongTieu 
 140 
 Titan (7) 
 DiamondDogs 
 Tà Phái 
 3,195,500 
11
 
 Elise 
 138 
 Titan (7) 
 HellFire 
 Chính Phái 
 3,865,400 
12
 
 ConCuaMay 
 138 
 Titan (7) 
 Không 
 Tà Phái 
 2,891,800 
13
 
 liuliu 
 138 
 Titan (7) 
 LanKwaiFong 
 Chính Phái 
 4,480,600 
14
 
 QuaKhu 
 138 
 Titan (7) 
 Không 
 Chính Phái 
 3,393,150 
15
 
 booboo26 
 135 
 Titan (7) 
 Không 
 Chính Phái 
 2,511,600 
16
 
 DepGai 
 134 
 Titan (7) 
 TeamFlash 
 Chính Phái 
 2,537,900 
17
 
 CamCuQuaMet 
 130 
 Titan (7) 
 CamCuMotMinh 
 Chính Phái 
 2,468,100 
18
 
 BlackPantherZ 
 130 
 Titan (7) 
 Không 
 Chính Phái 
 2,733,050 
19
 
 SuperBoss 
 126 
 Titan (7) 
 SuperBoss 
 Tà Phái 
 3,066,400 
20
 
 CamSu 
 140 
 God (6) 
 HaLong 
 Tà Phái 
 3,344,700 
Trang 1 trên 9 | 1 2 3 >