Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 zWar 
 143 
 The Great Titan (9) 
 CasterClan 
 Chính Phái 
 3,428,050 
2
 
 Sloth 
 142 
 The Great Titan (9) 
 HellRosa 
 Chính Phái 
 7,071,800 
3
 
 Adan 
 140 
 The Great Titan (9) 
 TinhAnhEm 
 Tà Phái 
 5,178,350 
4
 
 XxProReapxX 
 131 
 Titan (7) 
 Không 
 Tà Phái 
 4,089,550 
5
 
 EndOfWorld 
 127 
 Titan (7) 
 KingRosa 
 Tà Phái 
 2,302,500 
6
 
 SuperBoss 
 126 
 Titan (7) 
 SuperBoss 
 Tà Phái 
 3,066,400 
7
 
 QuaKhu 
 140 
 God (6) 
 KingPiece 
 Chính Phái 
 2,933,350 
8
 
 CamSu 
 140 
 God (6) 
 HaLong 
 Tà Phái 
 3,344,700 
9
 
 liuliu 
 139 
 God (6) 
 LanKwaiFong 
 Chính Phái 
 3,995,500 
10
 
  HetDuyen  
 139 
 God (6) 
 HellRosa 
 Tà Phái 
 2,515,050 
11
 
 SauNaySeKhung 
 138 
 God (6) 
 KingPiece 
 Chính Phái 
 2,515,700 
12
 
 HeavenKnows 
 138 
 God (6) 
 Không 
 Chính Phái 
 2,490,650 
13
 
 Elise 
 137 
 God (6) 
 HellFire 
 Chính Phái 
 2,746,900 
14
 
 NGUAHOANG 
 132 
 God (6) 
 HacPhongBang 
 Chính Phái 
 2,469,000 
15
 
 DuongTieu 
 129 
 God (6) 
 KingRosa 
 Tà Phái 
 1,708,600 
16
 
 Maldral 
 127 
 God (6) 
 DiamondDogs 
 Chính Phái 
 2,231,400 
17
 
 TayThi 
 136 
 God (5) 
 ChaosClan 
 Chính Phái 
 2,478,550 
18
 
 NhuQuynh 
 133 
 God (5) 
 Không 
 Chính Phái 
 1,111,200 
19
 
 EmLa3D 
 113 
 God (5) 
 Avenger 
 Chính Phái 
 2,076,250 
20
 
 MaoCam 
 134 
 Demi God (4) 
 Không 
 Tà Phái 
 2,203,250 
Trang 1 trên 5 | 1 2 3 >