Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
1
 
 EndOfWorld 
 154 
 The Immortal (14) 
 Revolution 
 Tà Phái 
 15,508,900 
2
 
 6NgonKhayDan 
 140 
 Chaos (11) 
 ThanDia 
 Chính Phái 
 9,519,400 
3
 
 Adan 
 150 
 The Great Titan (10) 
 Không 
 Tà Phái 
 10,731,400 
4
 
 YameteKudesai 
 150 
 The Great Titan (10) 
 Không 
 Tà Phái 
 2,911,850 
5
 
 Shaker 
 149 
 The Great Titan (10) 
 ThanVuong 
 Chính Phái 
 8,725,900 
6
 
 FamDo 
 147 
 The Great Titan (10) 
 XomTuKY 
 Chính Phái 
 3,952,750 
7
 
 XxProReapxX 
 146 
 The Great Titan (10) 
 CongCoGo 
 Tà Phái 
 11,965,600 
8
 
  zWar  
 138 
 The Great Titan (10) 
 Không 
 Chính Phái 
 5,021,000 
9
 
 SauNaySeKhung 
 136 
 The Great Titan (10) 
 KingPiece 
 Chính Phái 
 7,249,400 
10
 
 Zingler 
 148 
 The Great Titan (9) 
 ThanVuong 
 Chính Phái 
 4,947,650 
11
 
 VoCucQuyVuong 
 143 
 Titan (8) 
 Không 
 Tà Phái 
 3,656,100 
12
 
 Shin 
 138 
 Titan (8) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 4,459,800 
13
 
 booboo26 
 131 
 Titan (8) 
 Không 
 Chính Phái 
 2,546,300 
14
 
 NGUAHOANG 
 127 
 Titan (8) 
 Không 
 Chính Phái 
 5,376,800 
15
 
 DuongTieu 
 140 
 Titan (7) 
 DiamondDogs 
 Tà Phái 
 3,195,500 
16
 
 CamCuQuaMet 
 140 
 Titan (7) 
 CamCuMotMinh 
 Chính Phái 
 2,586,950 
17
 
 Elise 
 138 
 Titan (7) 
 HellFire 
 Chính Phái 
 3,865,400 
18
 
 ConCuaMay 
 138 
 Titan (7) 
 Không 
 Tà Phái 
 2,891,800 
19
 
 liuliu 
 138 
 Titan (7) 
 LanKwaiFong 
 Chính Phái 
 4,480,600 
20
 
 QuaKhu 
 138 
 Titan (7) 
 Không 
 Chính Phái 
 3,393,150 
Trang 1 trên 11 | 1 2 3 >