Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
21
 
 BachPhong 
 155 
 The Immortal (13) 
 Ones 
 Tà Phái 
 14,907,150 
22
 
 xByte 
 150 
 The Immortal (13) 
 KnightRealm 
 Tà Phái 
 4,495,550 
23
 
 TuHao 
 150 
 The Immortal (13) 
 ThanDia 
 Tà Phái 
 17,425,650 
24
 
 LucCongTu 
 150 
 The Immortal (13) 
 ThanVuong 
 Chính Phái 
 13,289,450 
25
 
 DaoNamTa 
 147 
 The Immortal (13) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 23,758,400 
26
 
 DarkPhoenix 
 145 
 The Immortal (13) 
 Revolution 
 Chính Phái 
 11,712,050 
27
 
 0nes2 
 143 
 The Immortal (13) 
 Ones 
 Tà Phái 
 5,586,250 
28
 
 0nes 
 143 
 The Immortal (13) 
 ThanDia 
 Tà Phái 
 6,175,650 
29
 
 LongNhi 
 143 
 The Immortal (13) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 18,226,250 
30
 
 DaoThanThep 
 143 
 The Immortal (13) 
 ThanDia 
 Tà Phái 
 16,931,600 
31
 
 VyVyXinhDep 
 142 
 The Immortal (13) 
 Ones 
 Chính Phái 
 13,392,800 
32
 
 CaFe9 
 140 
 The Immortal (13) 
 Không 
 Tà Phái 
 17,437,300 
33
 
 100USA 
 155 
 Chaos (12) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 15,906,800 
34
 
 MaLinh 
 155 
 Chaos (12) 
 KnightRealm 
 Tà Phái 
 9,674,100 
35
 
 XiCaPhuc 
 155 
 Chaos (12) 
 ThanDia 
 Tà Phái 
 7,301,100 
36
 
 ConNhaNguoiTa 
 155 
 Chaos (12) 
 Không 
 Tà Phái 
 9,142,200 
37
 
 XiCaPhu 
 155 
 Chaos (12) 
 ThanDia 
 Tà Phái 
 7,309,550 
38
 
 KiemHoang 
 154 
 Chaos (12) 
 Không 
 Tà Phái 
 10,328,100 
39
 
 DickStealer 
 154 
 Chaos (12) 
 Revolution 
 Chính Phái 
 9,705,350 
40
 
 NaRuTo 
 153 
 Chaos (12) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 13,085,200 
Trang 2 trên 176 | < 1 2 3 4 >