Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
21
 
 PhanAnh 
 142 
 The Great Titan (9) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 5,410,150 
22
 
 Tons 
 142 
 The Great Titan (9) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 8,475,400 
23
 
 Adan 
 140 
 The Great Titan (9) 
 TinhAnhEm 
 Tà Phái 
 5,178,350 
24
 
 Daos 
 138 
 The Great Titan (9) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 5,880,250 
25
 
 Karma 
 138 
 The Great Titan (9) 
 TinhAnhEm 
 Tà Phái 
 8,633,900 
26
 
 HER0IN 
 138 
 The Great Titan (9) 
 HellRosa 
 Tà Phái 
 5,159,600 
27
 
 HuaKimTu 
 137 
 The Great Titan (9) 
 CasterClan 
 Chính Phái 
 7,146,150 
28
 
 DuongChien 
 137 
 The Great Titan (9) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 5,437,600 
29
 
 XxChipPhexX 
 137 
 The Great Titan (9) 
 Không 
 Tà Phái 
 6,628,850 
30
 
 MuiTenBac 
 137 
 The Great Titan (9) 
 HacPhongBang 
 Tà Phái 
 5,887,600 
31
 
  LeMai  
 136 
 The Great Titan (9) 
 HellRosa 
 Chính Phái 
 7,128,750 
32
 
 MrCanTay 
 136 
 The Great Titan (9) 
 HellRosa 
 Tà Phái 
 5,274,400 
33
 
 HoaThienCot 
 133 
 The Great Titan (9) 
 HellRosa 
 Tà Phái 
 5,453,700 
34
 
 DaoTa09 
 144 
 Titan (8) 
 HacPhongBang 
 Chính Phái 
 5,115,350 
35
 
 TonySama 
 144 
 Titan (8) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 5,388,200 
36
 
 TinhVan 
 144 
 Titan (8) 
 HaLong 
 Chính Phái 
 6,516,000 
37
 
 Kilier 
 144 
 Titan (8) 
 CasterClan 
 Chính Phái 
 4,317,250 
38
 
 NganHa 
 144 
 Titan (8) 
 HacPhongBang 
 Tà Phái 
 4,896,600 
39
 
 TieuYeuTinh 
 143 
 Titan (8) 
 TinhAnhEm 
 Tà Phái 
 8,192,850 
40
 
 AnhTuyet 
 143 
 Titan (8) 
 Không 
 Chính Phái 
 4,326,150 
Trang 2 trên 85 | < 1 2 3 4 >