Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
21
 
 BachPhong 
 148 
 The Great Titan (10) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 4,184,850 
22
 
 Indra 
 148 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Tà Phái 
 10,429,100 
23
 
 MuiTenBac 
 147 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Tà Phái 
 8,878,800 
24
 
 LongNhi 
 147 
 The Great Titan (10) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 10,496,250 
25
 
 NaRuTo 
 147 
 The Great Titan (10) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 7,711,100 
26
 
 Sloth 
 147 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 8,279,300 
27
 
 Adan 
 147 
 The Great Titan (10) 
 KnightRealm 
 Tà Phái 
 8,898,500 
28
 
 DaoNuTa 
 146 
 The Great Titan (10) 
 ThanDia 
 Tà Phái 
 8,998,750 
29
 
 YuYuan 
 146 
 The Great Titan (10) 
 ThanDia 
 Tà Phái 
 10,603,500 
30
 
 ThuongKhung 
 146 
 The Great Titan (10) 
 KingPiece 
 Chính Phái 
 14,848,200 
31
 
 DaoNamTa 
 146 
 The Great Titan (10) 
 ThanDia 
 Tà Phái 
 13,811,050 
32
 
 DaoThanThep 
 146 
 The Great Titan (10) 
 ThanDia 
 Tà Phái 
 8,977,200 
33
 
 TuHao 
 146 
 The Great Titan (10) 
 ThanDia 
 Tà Phái 
 9,131,250 
34
 
 PhongNhien 
 145 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 8,515,050 
35
 
 BaNoiMay 
 145 
 The Great Titan (10) 
 ThanDia 
 Tà Phái 
 8,417,950 
36
 
 CaFe9 
 145 
 The Great Titan (10) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 10,180,000 
37
 
 ThuongThoi 
 145 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Tà Phái 
 7,126,650 
38
 
 HoangDao 
 145 
 The Great Titan (10) 
 BaHoangHoi 
 Tà Phái 
 6,099,800 
39
 
 DarkPhoenix 
 145 
 The Great Titan (10) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 11,070,050 
40
 
 ConNhaNguoiTa 
 145 
 The Great Titan (10) 
 Không 
 Chính Phái 
 5,720,400 
Trang 2 trên 125 | < 1 2 3 4 >