Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
21
 
 Linh 
 99 
 Hero (1) 
 Không 
 Chính Phái 
 39,400 
22
 
 babarade 
 141 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 2,413,400 
23
 
 vladimir1 
 130 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 293,700 
24
 
 BoxBox 
 130 
 Human (0) 
 NghienHut 
 Tà Phái 
 51,400 
25
 
 Leeboona 
 130 
 Human (0) 
 KhongSauRang 
 Chính Phái 
 256,900 
26
 
 Nice 
 128 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 151,000 
27
 
 OnePuch 
 127 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 137,700 
28
 
 YukiraTest7 
 122 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 19,300 
29
 
 KimCangQuyen 
 122 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 79,800 
30
 
 asdasd2 
 122 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 39,700 
31
 
 QuyenSuCool 
 122 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 75,400 
32
 
 8855664 
 121 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 278,000 
33
 
 booboo10 
 121 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 49,700 
34
 
 KnockKnock 
 121 
 Human (0) 
 Avenger 
 Tà Phái 
 145,400 
35
 
 MUAY 
 121 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 30,100 
36
 
 LeyLa 
 121 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 61,400 
37
 
 Razor 
 120 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 14,600 
38
 
 TestOP 
 120 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 20,100 
39
 
 Scarlet 
 120 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 36,100 
40
 
 opopop 
 120 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 286,650 
Trang 2 trên 8 | < 1 2 3 4 >