Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
21
 
 LeyLa 
 121 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 61,400 
22
 
 8855664 
 120 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 186,500 
23
 
 Scarlet 
 120 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 36,100 
24
 
 opopop 
 120 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 286,650 
25
 
 VkPhongTom 
 117 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 26,200 
26
 
 Loveyou4ever 
 116 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 22,800 
27
 
 ChiBi 
 111 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 5,400 
28
 
 OverTheOrk 
 111 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 5,400 
29
 
 TocDauDinh 
 109 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 22,300 
30
 
 AnXinDubai 
 100 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 3,900 
31
 
 ThanhLong 
 100 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 6,300 
32
 
 HiHaHo 
 100 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 3,900 
33
 
  QuyenVuong  
 100 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 100 
34
 
 ChumSechVo 
 100 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 89,600 
35
 
 KiemQuyenSu 
 100 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 1,400 
36
 
 testgame11 
 97 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 2,000 
37
 
 BiiiSama 
 97 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 1,200 
38
 
 YenTamNuong 
 97 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 600 
39
 
 Nami 
 97 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 1,700 
40
 
 CLQPain 
 97 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 3,400 
Trang 2 trên 5 | < 1 2 3 4 >