Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
41
 
 xXCBBXx 
 145 
 The Great Titan (10) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 7,990,450 
42
 
 KiemLoz 
 145 
 The Great Titan (10) 
 CongCoGo 
 Tà Phái 
 12,699,800 
43
 
 xByte 
 144 
 The Great Titan (10) 
 KnightRealm 
 Tà Phái 
 3,801,750 
44
 
 zDaoTon 
 144 
 The Great Titan (10) 
 Không 
 Chính Phái 
 11,827,050 
45
 
 Pikachu 
 143 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 10,479,500 
46
 
 AnhTuyet 
 143 
 The Great Titan (10) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 9,097,500 
47
 
 EmGaiQue 
 143 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 11,761,950 
48
 
 9420 
 142 
 The Great Titan (10) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 6,269,550 
49
 
 Daos 
 142 
 The Great Titan (10) 
 HiepKhach 
 Tà Phái 
 10,079,150 
50
 
 TyKoNuong 
 142 
 The Great Titan (10) 
 KnightRealm 
 Chính Phái 
 9,625,900 
51
 
 babywy 
 142 
 The Great Titan (10) 
 CongCoGo 
 Tà Phái 
 11,190,850 
52
 
 TruongNguyen 
 141 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 14,653,150 
53
 
 Duck 
 141 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 15,558,950 
54
 
 DaoTa09 
 141 
 The Great Titan (10) 
 HacPhongBang 
 Chính Phái 
 6,064,900 
55
 
 CuuViThienHo 
 141 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 5,156,750 
56
 
 Anna 
 141 
 The Great Titan (10) 
 TinhAnhEm 
 Tà Phái 
 8,286,500 
57
 
 SaMi 
 140 
 The Great Titan (10) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 6,239,650 
58
 
 HoaThienCot 
 140 
 The Great Titan (10) 
 TheEmpires 
 Chính Phái 
 7,761,350 
59
 
 Kilier 
 140 
 The Great Titan (10) 
 HiepKhach 
 Chính Phái 
 7,231,200 
60
 
 XxProReapxX 
 139 
 The Great Titan (10) 
 CongCoGo 
 Tà Phái 
 11,102,600 
Trang 3 trên 125 | < 1 2 3 4 5 >