Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
41
 
 EnteroGran 
 143 
 Titan (8) 
 Không 
 Chính Phái 
 3,449,550 
42
 
 Thuong 
 143 
 Titan (8) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 5,929,550 
43
 
 Sakuraa 
 143 
 Titan (8) 
 Không 
 Tà Phái 
 3,824,800 
44
 
 Maximus 
 143 
 Titan (8) 
 HaLong 
 Tà Phái 
 7,149,750 
45
 
 Immoralist 
 142 
 Titan (8) 
 HellRosa 
 Tà Phái 
 4,852,300 
46
 
 HjpMap 
 142 
 Titan (8) 
 ThichLaNhich 
 Chính Phái 
 5,463,050 
47
 
 HoaTienTu 
 142 
 Titan (8) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 4,922,550 
48
 
 DaoNamTa 
 142 
 Titan (8) 
 CasterClan 
 Tà Phái 
 6,352,200 
49
 
 QuynhNho 
 142 
 Titan (8) 
 AnhEmHoi 
 Chính Phái 
 4,344,800 
50
 
 Duck 
 142 
 Titan (8) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 4,752,550 
51
 
 AnhLaAi 
 142 
 Titan (8) 
 HellRosa 
 Tà Phái 
 4,612,900 
52
 
 PogBa 
 142 
 Titan (8) 
 TinhAnhEm 
 Tà Phái 
 4,812,550 
53
 
 Chip 
 142 
 Titan (8) 
 ChaosClan 
 Chính Phái 
 4,790,000 
54
 
 GaKon 
 141 
 Titan (8) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 4,080,100 
55
 
 Loli 
 141 
 Titan (8) 
 HellRosa 
 Chính Phái 
 4,398,300 
56
 
 TruongNguyen 
 141 
 Titan (8) 
 TinhAnhEm 
 Chính Phái 
 4,013,350 
57
 
 KimMaoSuVUong 
 141 
 Titan (8) 
 HaLong 
 Tà Phái 
 5,778,200 
58
 
 1shot3s 
 141 
 Titan (8) 
 Không 
 Tà Phái 
 3,808,750 
59
 
 IAmRobinhoob 
 141 
 Titan (8) 
 HaLong 
 Tà Phái 
 5,803,300 
60
 
 BaGiaLuuDan 
 141 
 Titan (8) 
 ThanhCOng 
 Tà Phái 
 4,568,050 
Trang 3 trên 85 | < 1 2 3 4 5 >