Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
41
 
 NaRuTo 
 153 
 Chaos (12) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 13,085,200 
42
 
 TrumXomDi 
 152 
 Chaos (12) 
 XomTuKY 
 Chính Phái 
 4,546,150 
43
 
 9420 
 151 
 Chaos (12) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 15,210,800 
44
 
 HuaKimTu 
 150 
 Chaos (12) 
 Ones 
 Tà Phái 
 21,520,500 
45
 
 CuuCongTu 
 150 
 Chaos (12) 
 ThanVuong 
 Tà Phái 
 19,702,250 
46
 
 TieuLongNu 
 150 
 Chaos (12) 
 Không 
 Tà Phái 
 10,717,550 
47
 
 DaoTa09 
 150 
 Chaos (12) 
 ThaiBinh 
 Chính Phái 
 7,710,400 
48
 
 GauNhoiBoom 
 150 
 Chaos (12) 
 XomTuKY 
 Chính Phái 
 11,037,550 
49
 
 LamBang 
 148 
 Chaos (12) 
 AERosa 
 Chính Phái 
 6,958,450 
50
 
 MrChan 
 148 
 Chaos (12) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 6,031,850 
51
 
 MotNoiBuon 
 148 
 Chaos (12) 
 BaoSo1 
 Tà Phái 
 5,816,450 
52
 
 PhanAnh 
 148 
 Chaos (12) 
 Leviathan 
 Tà Phái 
 13,945,300 
53
 
 BabyTea 
 147 
 Chaos (12) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 10,991,400 
54
 
 DaiCongTu 
 147 
 Chaos (12) 
 ThanVuong 
 Tà Phái 
 15,945,750 
55
 
 Ones4 
 146 
 Chaos (12) 
 Ones 
 Tà Phái 
 5,405,550 
56
 
 MyDuyen 
 146 
 Chaos (12) 
 AERosa 
 Chính Phái 
 6,696,000 
57
 
 MitSu 
 146 
 Chaos (12) 
 Leviathan 
 Chính Phái 
 8,277,100 
58
 
 Pepsi 
 145 
 Chaos (12) 
 BaHoangHoi 
 Tà Phái 
 12,156,550 
59
 
 TheShyy 
 145 
 Chaos (12) 
 HaNoiGuild 
 Tà Phái 
 7,513,050 
60
 
 0nes3 
 145 
 Chaos (12) 
 Ones 
 Tà Phái 
 5,102,450 
Trang 3 trên 176 | < 1 2 3 4 5 >