Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
41
 
 OnePunchMan 
 97 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 4,300 
42
 
 Fairz 
 94 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 400 
43
 
 QuangCa 
 94 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 100 
44
 
 ThuDeTu 
 93 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 300 
45
 
 Quyen 
 93 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 2,300 
46
 
 HoaRoiCuaPhat 
 91 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 200 
47
 
 KTVPanda 
 90 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 200 
48
 
 DamPhatChetLun 
 90 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 100 
49
 
 Shynichi 
 90 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 1,700 
50
 
 BlackWidow 
 89 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 200 
51
 
 Benjamin 
 87 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 100 
52
 
 DraGonZ 
 87 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 100 
53
 
 PhiTien 
 85 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 100 
54
 
 Pilz 
 85 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 100 
55
 
 AnDy 
 85 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 100 
56
 
 HinhSuXom 
 84 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 100 
57
 
 TinKzz 
 84 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 100 
58
 
 XaoQuan 
 80 
 Human (0) 
 Không 
 Không 
 100 
59
 
 xKagechiyo 
 80 
 Human (0) 
 Không 
 Không 
 100 
60
 
 TongHi 
 80 
 Human (0) 
 Không 
 Không 
 100 
Trang 3 trên 5 | < 1 2 3 4 5 >