Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Toàn Bộ
Đao
Kiếm
Thương
Cung
Đại Phu
Thích Khách
Cầm Sư
Quyền Sư
T.tự
Loại
Nhân vật
Cấp
Bậc
Guild
Phe
Võ huân
41
 
 CF310S 
 119 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 85,900 
42
 
 Harou 
 119 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 38,100 
43
 
 Tora 
 117 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 29,600 
44
 
 VkPhongTom 
 117 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 26,200 
45
 
 ChoiVaySaoChoi 
 115 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 13,300 
46
 
 booboo29 
 115 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 2,800 
47
 
 NhocConn 
 112 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 22,900 
48
 
 Thattuyetnu 
 112 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 13,500 
49
 
 ChiBi 
 111 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 5,400 
50
 
 OverTheOrk 
 111 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 5,400 
51
 
 TocDauDinh 
 109 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 22,300 
52
 
 boos 
 104 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 3,300 
53
 
 banbaluma 
 100 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 5,400 
54
 
 AnXinDubai 
 100 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 3,900 
55
 
 ChotGia 
 100 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 2,200 
56
 
 ThanhLong 
 100 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 6,300 
57
 
 HiHaHo 
 100 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 3,900 
58
 
  QuyenVuong  
 100 
 Human (0) 
 Không 
 Chính Phái 
 100 
59
 
 ChumSechVo 
 100 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 89,600 
60
 
 YukiraTest2 
 100 
 Human (0) 
 Không 
 Tà Phái 
 4,100 
Trang 3 trên 8 | < 1 2 3 4 5 >