Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Kỷ Lục
Người Giữ Kỷ Lục
Cấp Độ
Reborn
Chỉ Số
Ngày Lập Kỷ Lục
Sinh mệnh cao nhất
Asura
140
8
60.231 HP
2019-04-23 04:02:00
Nội lực cao nhất
HoaDa
144
9
24.498 MP
2019-05-18 22:27:00
Công lực cao nhất
cChi2
143
9
17.406 ATK
2019-05-18 22:40:00
Phòng ngự cao nhất
StarLord
141
9
12.944 DEF
2019-05-15 21:53:00
Chính xác cao nhất
zThuTrang
136
10
2.451 CX
2019-05-20 11:05:00
Né tránh cao nhất
Hades
140
8
1.214 NT
2019-05-06 21:37:00
Uy lực võ công cao nhất
Bucky
142
9
545 %
2019-05-19 22:39:00
Uy lực phòng ngự cao nhất
NganHa
143
8
2.136 ULPT
2019-05-19 06:06:00
Điểm khí công nhiều nhất
Wrath
140
9
60 Điểm
2019-05-15 20:31:00