Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Kỷ Lục
Người Giữ Kỷ Lục
Cấp Độ
Reborn
Chỉ Số
Ngày Lập Kỷ Lục
Sinh mệnh cao nhất
Indra
146
10
69.662 HP
2019-07-16 21:36:00
Nội lực cao nhất
HoaDa
141
11
26.674 MP
2019-07-19 15:49:00
Công lực cao nhất
Indra
146
10
17.496 ATK
2019-07-16 21:36:00
Phòng ngự cao nhất
DaoKhach
149
10
16.388 DEF
2019-07-16 22:31:00
Chính xác cao nhất
HuaKimTu
141
10
2.592 CX
2019-07-08 20:49:00
Né tránh cao nhất
DepZaiDaiGai
147
10
1.557 NT
2019-07-16 21:45:00
Uy lực võ công cao nhất
Indra
145
10
781 %
2019-07-12 14:03:00
Uy lực phòng ngự cao nhất
Indra
146
10
2.420 ULPT
2019-07-19 16:34:00
Điểm khí công nhiều nhất
Wrath
140
9
60 Điểm
2019-05-15 20:31:00