Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

Kỷ Lục
Người Giữ Kỷ Lục
Cấp Độ
Reborn
Chỉ Số
Ngày Lập Kỷ Lục
Sinh mệnh cao nhất
DajCongTu
157
14
134.067 HP
2019-10-01 21:46:00
Nội lực cao nhất
StarWar
151
15
34.458 MP
2019-10-13 23:07:00
Công lực cao nhất
TheDeath
150
15
21.544 ATK
2019-10-08 02:31:00
Phòng ngự cao nhất
HoangDao
150
14
21.724 DEF
2019-09-04 22:13:00
Chính xác cao nhất
xByte
152
12
4.571 CX
2019-08-19 20:31:00
Né tránh cao nhất
StarWar
151
15
2.025 NT
2019-10-10 21:44:00
Uy lực võ công cao nhất
Indra
145
10
781 %
2019-07-12 14:03:00
Uy lực phòng ngự cao nhất
TheHeaven
155
14
3.146 ULPT
2019-10-21 13:19:00
Điểm khí công nhiều nhất
TuCongTu
150
14
62 Điểm
2019-09-01 09:26:00