Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

T.tự
Nhân Vật
Reborn
Cấp Độ
Giết
Chết
Chuỗi Giết
Sinh Tồn
Tổng Điểm
1
NganHa
8
143
17
1
5
14 phút 23 giây
2533
2
cChi2
9
143
10
2
0
14 phút 13 giây
1643
3
KiemThanh
9
144
8
0
0
14 phút 22 giây
1587
4
StarLord
9
143
1
2
0
9 phút 35 giây
615
5
zThuTrang
10
137
2
6
0
3 phút 35 giây
235
6
StarWar
8
139
0
1
0
3 phút 57 giây
207
7
TonySama
8
144
0
0
0
3 phút 26 giây
206
8
TyKoNuong
9
143
0
5
0
5 phút 9 giây
178
9
Bucky
9
142
1
6
0
3 phút 19 giây
152
10
CaiNhiep
10
132
0
5
0
2 phút 17 giây
85
11
Sonic
10
134
0
0
0
14 giây
14
12
HoaTienTu
8
142
0
4
0
36 giây
13
13
TruongNguyen
8
141
0
5
0
55 giây
6
14
Kilier
8
143
0
0
0
4 giây
4
15
ShynSexx
6
138
0
1
0
5 giây
3
16
CaFe2000
6
138
0
1
0
8 giây
2
17
PhamGia
6
131
0
0
0
2 giây
2
18
YuYuan
7
139
0
0
0
0 giây
0
19
DaoNamTa
8
142
0
0
0
0 giây
0
20
HuaKimTu
9
137
0
0
0
0 giây
0
21
QuynhNho
8
142
0
0
0
0 giây
0
22
TieuMaThan
7
141
0
0
0
0 giây
0
23
CaFe9
5
134
0
0
0
0 giây
0
24
Shinigami
6
138
0
0
0
0 giây
0
25
Kami
6
138
0
0
0
0 giây
0
26
PhaThienCung
9
145
0
0
0
0 giây
0
27
HoaDa
9
144
0
0
0
0 giây
0
28
KissLove
8
140
0
0
0
0 giây
0
29
zWar
9
143
0
0
0
0 giây
0
30
LongNhi
8
134
0
0
0
0 giây
0
31
9420
6
139
0
0
0
0 giây
0
32
Adan
9
140
0
0
0
0 giây
0
33
ThichAnOc
6
135
0
0
0
0 giây
0
34
ThuongKhung
10
139
0
0
0
0 giây
0
35
DuongTieu
6
80
0
0
0
0 giây
0
36
TietNhan
7
137
0
0
0
0 giây
0