Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

T.tự
Nhân Vật
Reborn
Cấp Độ
Giết
Chết
Chuỗi Giết
Tổng Điểm
1
StarWar
15
151
8
2
4
550
2
MrVodka
14
159
3
6
0
210
3
Vina
14
140
3
4
0
150
4
1000VND
7
141
0
6
0
0
5
VTV3
7
140
0
2
0
0