Xếp hạng Level

Xếp hạng Guild

Xếp hạng War Of Gods

Kỉ Lục Rosa

T.tự
Nhân Vật
Reborn
Cấp Độ
Giết
Chết
Chuỗi Giết
Tổng Điểm
1
HoaThienCot
10
138
11
1
6
870
2
HER0IN
11
136
4
2
0
310
3
PhongNhien
10
145
4
1
0
70
4
DuongChien
11
136
0
12
0
0
5
TrumCuoi
5
134
0
11
0
0
6
TieuMaThan
8
132
0
29
0
0
7
tobi
8
138
0
34
0
0
8
QuyThuong
8
129
0
19
0
0