Dược Phẩm

Nhu Yếu Phẩm

Hỗ Trợ

Áo Choàng Nam

Áo Choàng Nữ

Bonus Shop

Event

Rosa Shop

Bonus Shop: Tích điểm bonus bằng cách sử dụng Cash. 100@ => 1B

Lệnh
Vật Phẩm
Hình
Giá
Mô Tả
!mua 1

Cửu Chuyển Đơn [Chí Tôn] (600.000)

100 @
Nếu HP hiện tại nhỏ hơn 30%, hồi lên 30% máu tối đa, ngược lại sẽ hồi 5.000 HP Có thể dùng khi PK
!mua 2

Thiên Niên Tuyết Sâm [Chí Tôn] (600.000)

100 @
Hồi đầy MP ngay lập tức Có thể dùng khi PK
!mua 3

Ngũ Sắc Thần Đan

200 @
Trong 1 giờ, ATK +10%, DEF +10%, HP +300, CH VK +2, CH TB +1
!mua 4

Thái Cực Thần Đan

400 @
Trong 4 giờ, ATK +15%, DEF +15%, HP +300, MP +300, EXP +10% (Không thể dùng kèm Long Lân hoặc̀ Nghịch Thiên)
!mua 5

Nghịch Thiên Chiến Cuồng Đan [12 cái]

2.000 @
Trong 2 giờ, ATK +20%, CLVC +15%, CX +20, NT +20, KC +2 (Không thể dùng kèm Long Lân hoặc Thái Cực)
!mua 6

Long Lân Hộ Thể Đan [12 cái]

2.000 @
Trong 2 giờ, DEF +20%, CLVC +10%, CX +20, NT +20, HP +500, EXP +20% (Không thể dùng kèm Nghịch Thiên hoặc Thái Cực)
!mua 7

Mèo Tài Phú [10 cái]

1.000 @
Trong 2 giờ, EXP +20%, HP +100
!mua 8

Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ)

900 @
Trong 24 giờ, ATK +7%, DEF +12%, CLVC +12%, KC +3, EXP +40%, HP +600, MP +400
!mua 9

Bích Long Chỉ Thêu (24 giờ)

800 @
Trong 24 giờ, ATK +5%, DEF +10%, CLVC +10%, KC +3, EXP +40%, HP +500, MP +300
!mua 10

Xích Long Chỉ Thêu (24 giờ)

700 @
Trong 24 giờ, ATK +5%, DEF +10%, CLVC +10%, KC +3, EXP +20%, HP +500, MP +300
!mua 11

Bạch Long Chỉ Thêu (24 giờ)

600 @
Trong 24 giờ, KC +3, EXP +20%
!mua 12

Hắc Long Chỉ Thêu (24 giờ)

600 @
Trong 24 giờ, ATK +5%, DEF +10%, CLVC +10%, HP +500, MP +300
Trang 1 trên 3 | 1 2 3 >