Dược Phẩm

Nhu Yếu Phẩm

Hỗ Trợ

Áo Choàng Nam

Áo Choàng Nữ

Bonus Shop

Event

Rosa Shop

Bonus Shop: Tích điểm bonus bằng cách sử dụng Cash. 100@ => 1B

Lệnh
Vật Phẩm
Hình
Giá
Mô Tả
!mua 101

Bí Kíp Thám Hoa Hôn Pháp

500 @
Sách kết hôn (Chiến) (không thể giao dịch)
!mua 102

Bí Kíp Uyên Ương Nhất Thức

300 @
Sách kết hôn (Buff) (không thể giao dịch)
!mua 103

Bí Kíp Bá Vương Cường Khí

300 @
Sách buff Kiếm cấp 80
!mua 104

Bí Kíp Vô Cực Cường Khí

300 @
Sách buff Thương cấp 80
!mua 105

Bí Kíp Hồi Liễu Cường Khí

300 @
Sách buff Cung cấp 80
!mua 106

Chuột Rạng Rỡ

2.500 @
Khi đeo, HP +1000
!mua 107

Ưng Quý Phái

2.500 @
Khi đeo, CLVC +20%
!mua 108

Báo Hung Tàn

2.500 @
Khi đeo, ATK +100, DEF +100
!mua 109

Cọp Thần Thánh

2.500 @
Khi đeo, ATK +150
!mua 110

Sói Sợ Sệt

3.000 @
Khi đeo, KC +2 (cần cấp 130 trở lên)
!mua 111

Sói Gắt Gỏng

3.000 @
Khi đeo, ATK +5% (cần cấp 130 trở lên)
!mua 112

Sói Vui Vẻ

3.000 @
Khi đeo, DEF +5% (cần cấp 130 trở lên)
!mua 113

Sói U Sầu

3.000 @
Khi đeo, HP +5% (cần cấp 130 trở lên)
!mua 114

Thổ Linh Phù [10 cái]

200 @
Bùa chú đặc biệt có thể đưa trở về nơi chỉ định
!mua 115

Thổ Linh Phù [30 cái]

500 @
Bùa chú đặc biệt có thể đưa trở về nơi chỉ định
Trang 1 trên 2 | 1 2 >