Dược Phẩm

Nhu Yếu Phẩm

Hỗ Trợ

Áo Choàng Nam

Áo Choàng Nữ

Bonus Shop

Event

Rosa Shop

Bonus Shop: Tích điểm bonus bằng cách sử dụng Cash. 100@ => 1B

Lệnh
Vật Phẩm
Hình
Giá
Mô Tả
!mua 201

Áo Môn Phái cấp 4

1.000 @
Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang
!mua 202

Áo Môn Phái cấp 5

1.000 @
Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang
!mua 203

Áo Môn Phái cấp 6

1.000 @
Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang
!mua 204

Áo Môn Phái cấp 7 - Môn chủ - Nam Chính

2.000 @
Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang
!mua 205

Áo Môn Phái cấp 7 - Môn chủ - Nữ Chính

2.000 @
Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang
!mua 206

Áo Môn Phái cấp 7 - Môn chủ - Nam Tà

2.000 @
Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang
!mua 207

Áo Môn Phái cấp 7 - Môn chủ - Nữ Tà

2.000 @
Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang
!mua 208

Áo Môn Phái cấp 7 - Thành viên - Nam Chính

2.000 @
Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang
!mua 209

Áo Môn Phái cấp 7 - Thành viên - Nữ Chính

2.000 @
Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang
!mua 210

Áo Môn Phái cấp 7 - Thành viên - Nam Tà

2.000 @
Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang
!mua 211

Áo Môn Phái cấp 7 - Thành viên - Nữ Tà

2.000 @
Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang
!mua 212

Phúc vận phù (15%)

200 @
Làm tăng tỷ lệ thành công lên 15%
!mua 213

Giải thạch phù

300 @
Xóa dòng hợp thành cuối cùng (chỉ dùng được với trang bị chưa cường hóa)
!mua 215

Bùa Thúy Ngọc (Vũ Khí)

1.200 @
Item này dùng để cường hóa vũ khí , nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm.
!mua 216

Bùa Thúy Ngọc (Phòng Ngự)

1.000 @
Item này dùng để cường hóa trang bị, nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm.
Trang 1 trên 2 | 1 2 >