Dược Phẩm

Nhu Yếu Phẩm

Hỗ Trợ

Áo Choàng Nam

Áo Choàng Nữ

Bonus Shop

Event

Rosa Shop

Bonus Shop: Tích điểm bonus bằng cách sử dụng Cash. 100@ => 1B

Lệnh
Vật Phẩm
Hình
Giá
Mô Tả
!bonus 901

Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (Cao Cấp)

40 B
Khi gia công trang sức thành công, cấp cường hóa tăng từ 1 đến 3, thất bại cấp cường hóa về 0. Dùng như bùa bổ trợ.
!bonus 902

Bùa Thủy Tinh (Vũ Khí)

30 B
Khi cường hóa thành công, cấp cường hóa sẽ tăng từ 1 đến 3, thất bại cấp cường hóa giảm 1 đến 3, thuộc tính trang bị giữ nguyên.
!bonus 903

Bùa Thủy Tinh (Phòng Ngự)

20 B
Khi cường hóa thành công, cấp cường hóa sẽ tăng từ 1 đến 3, thất bại cấp cường hóa giảm 1 đến 3, thuộc tính trang bị giữ nguyên.
Trang 1 trên 1 | 1