Dược Phẩm

Nhu Yếu Phẩm

Hỗ Trợ

Áo Choàng Nam

Áo Choàng Nữ

Bonus Shop

Event

Rosa Shop

Bonus Shop: Tích điểm bonus bằng cách sử dụng Cash. 100@ => 1B

Lệnh
Vật Phẩm
Hình
Giá
Mô Tả
!mua 13

Kim Long Chỉ Thêu (7 ngày)

3.500 @
Trong 7 ngày, ATK +7%, DEF +12%, CLVC +12%, KC +3, EXP +40%, HP +600, MP +400
!mua 14

Bích Long Chỉ Thêu (7 ngày)

3.100 @
Trong 7 ngày, ATK +5%, DEF +10%, CLVC +10%, KC +3, EXP +40%, HP +500, MP +300
!mua 15

Xích Long Chỉ Thêu (7 ngày)

2.700 @
Trong 7 ngày, ATK +5%, DEF +10%, CLVC +10%, KC +3, EXP +20%, HP +500, MP +300
!mua 16

Bạch Long Chỉ Thêu (7 ngày)

2.300 @
Trong 7 ngày, KC +3, EXP +20%
!mua 17

Hắc Long Chỉ Thêu (7 ngày)

2.300 @
Trong 7 ngày, ATK +5%, DEF +10%, CLVC +10%, HP +500, MP +300
!mua 18

Hoa Hồng Nhạt

15 @
Tặng cho tình nhân, trong 30 phút, ATK +10, DEF +10, HP +100, KC +1
!mua 19

Hoa Hồng Đỏ

20 @
Tặng cho tình nhân, trong 30 phút, ATK +20, DEF +20, HP +200, KC +1, EXP +10%
!mua 20

Hoa Hồng Xanh

30 @
Tặng cho tình nhân, trong 30 phút, ATK +60, DEF +60, HP +600, KC +1, EXP +20%
Trang 2 trên 2 | < 1 2