Dược Phẩm

Nhu Yếu Phẩm

Hỗ Trợ

Áo Choàng Nam

Áo Choàng Nữ

Bonus Shop

Event

Rosa Shop

Bonus Shop: Tích điểm bonus bằng cách sử dụng Cash. 100@ => 1B

Lệnh
Vật Phẩm
Hình
Giá
Mô Tả
!mua 13

Kim Long Chỉ Thêu (7 ngày)

3.500 @
Trong 7 ngày, ATK +7%, DEF +12%, CLVC +12%, KC +3, EXP +40%, HP +600, MP +400
!mua 14

Bích Long Chỉ Thêu (7 ngày)

3.100 @
Trong 7 ngày, ATK +5%, DEF +10%, CLVC +10%, KC +3, EXP +40%, HP +500, MP +300
!mua 15

Xích Long Chỉ Thêu (7 ngày)

2.700 @
Trong 7 ngày, ATK +5%, DEF +10%, CLVC +10%, KC +3, EXP +20%, HP +500, MP +300
!mua 16

Bạch Long Chỉ Thêu (7 ngày)

2.300 @
Trong 7 ngày, KC +3, EXP +20%
!mua 17

Hắc Long Chỉ Thêu (7 ngày)

2.300 @
Trong 7 ngày, ATK +5%, DEF +10%, CLVC +10%, HP +500, MP +300
!mua 18

Hoa Hồng Nhạt

15 @
Tặng cho tình nhân, trong 30 phút, ATK +10, DEF +10, HP +100, KC +1
!mua 19

Hoa Hồng Đỏ

20 @
Tặng cho tình nhân, trong 30 phút, ATK +20, DEF +20, HP +200, KC +1, EXP +10%
!mua 20

Hoa Hồng Xanh

30 @
Tặng cho tình nhân, trong 30 phút, ATK +60, DEF +60, HP +600, KC +1, EXP +20%
!mua 21

Yêu Hóa Ma Võ - Gậy Cổ Vũ (24 giờ)

1.400 @
Trong 24 giờ, ATK +40, DEF +40, CLVC +5%, EXP +10%, HP +300
!mua 22

Yêu Hóa Ma Võ - Gậy Cổ Vũ (7 ngày)

5.500 @
Trong 7 ngày, ATK +40, DEF +40, CLVC +5%, EXP +10%, HP +300
!mua 23

Thiên Lôi Chân Giải

800 @
Trong 1 giờ, Kháng Lôi từ trang bị +30%, PT +50
!mua 24

Hậu Thổ Chân Giải

800 @
Trong 1 giờ, Kháng Thổ từ trang bị +30%, ULPT +100
Trang 2 trên 3 | < 1 2 3 >