Dược Phẩm

Nhu Yếu Phẩm

Hỗ Trợ

Áo Choàng Nam

Áo Choàng Nữ

Bonus Shop

Event

Rosa Shop

Bonus Shop: Tích điểm bonus bằng cách sử dụng Cash. 100@ => 1B

Lệnh
Vật Phẩm
Hình
Giá
Mô Tả
!mua 25

Huyền Băng Chân Giải

800 @
Trong 1 giờ, Kháng Băng từ trang bị +30%, HP +200
!mua 26

Nghiệp Hỏa Chân Giải

800 @
Trong 1 giờ, Kháng Hỏa từ trang bị +30%, HP +100
!mua 27

Hỗn Độn Chân Giải

1.000 @
Trong 1 giờ, Kháng Bạo từ trang bị +30%, NT +100
Trang 3 trên 3 | < 1 2 3